En vandring gennem kirkens rum: Nadveren

Nadverfejringen er det tredje led i højmessen. Præsten begynder med en nadverbøn, derefter siges Fadervor, hvorefter nadveren indstiftes. Jeg vil i dette essay fokusere på indstiftelsesordene i et forsøg på at åbne op for nye refleksioner.