Evangeliet i snæver og bred forstand

Forståelsen af evangeliet, af Guds rige og af kristen mission er i krise. Mange forlag, teologer og missionærer blander ting sammen, som Bibelen skiller ad. Så hvad er op og ned i evangeliet? Og hvad er det, vi ikke må blande sammen?