Lovsyng – med hjerte, mund og hænder!

“Nu takker alle Gud med hjerte, mund og hænder …,” synger vi i Martin Rinckarts kendte salme (DDS 11). Men hvor ofte får vi ikke begrænset lovsangen til blot at være en tak med munden! I bedste fald med hjerte og mund, men hvor kommer hænderne ind i billedet?