“Som et lille barn”

"Som et lille barn" af Sune Skarsholm og Henrik Højlund er en letlæst og anbefalelsesværdig refleksion over Luthers Den Lille Katekismus(DLK), som med fordel kan læses af både unge og voksne.

Reformationsmarkering

Løsning-Korning kirker markerede reformationsjubilæet i 2017 ved en prædikenrække på 14 prædikener over DLK af sognepræsterne Sune Skarsholm og Henrik Højlund (nu præst ved Aarhus Bykirke), der efterfølgende er samlet i denne bog. Bogen følger katekismens opbygning, hvorfor den starter med en gennemgang af de ti bud (5 prædikener/kapitler), den apostolske trosbekendelse (3), fadervor (2), sakramenterne + skriftemålet (3) og vejledning til bøn (1).

Troens kernesandheder

Hvert kapitel indledes med et afsnit fra DLK. Denne passage bliver derefter behandlet i en essayistisk stil med livsnære billeder, forklarende citater fra Luthers Den Store Katekismus, bibelvers og andet relevant materiale. Bekendelsesskriftets indhold sættes ind i en nutidig kontekst. Hvert kapitel kan læses for sig, og eftersom de ikke er længere end 6-7 sider, er de ganske overkommelige. Bogen egner sig derfor fint som fælleslæsning i familien eller en studiegruppe. DLK blev jo netop skrevet med bl.a. det sigte at hjælpe husfædrene med familiens indføring i troen.

En af bogens styrker er, at hvert afsnit holder sig snævert til indholdet af det givne afsnit fra DLK. Grundet bogens længde er den selvfølgeligt ikke en udgrundende og systematisk katekismeforklaring, men den rammer en god balance imellem detaljer og længde.

Prædikensamling eller katekismeforklaring?

Som katekismeforklaring er bogen god, men som prædikensamling har jeg par forbehold. Det kan virke som en kunstig skelnen, så lad mig udfolde:

For det første: Giver det mening at anlægge andet end Skriften som det, der prædikes over? Især når der er tale om 14 søndage i træk? Selvom dette ”andet” er et bekendelsesskrift, er jeg i tvivl.

For det andet: Prædikenernes snævre fokus affødte ifølge Højlund selv, at en kirkegænger efter et par prædikener over De 10 Bud gjorde opmærksom på, at budende ikke lader sig overholde. Herefter præsenterer Højlund lovens funktion som tugtemester, men han bemærker også, at Luther selv gemte denne pointe til forklaringen af trosbekendelsen. Enhver prædiken skal ikke rumme hele frelseshistorien. Man kan dog overveje, om katekismens struktur retfærdiggør, at evangeliet omtales relativt lidt i flere fortløbende prædikener, selvom disse i deres originale sammenhæng har været indrammet af salmer og sakramenter.

Del:

Twitter
Facebook