Det afritualiserede samfund

Vores samfund er blevet afritualiseret, vores liv leves mere fleksibelt og hverdagens muligheder er mange. Dette giver udfordringer i kristenlivet. Her er tre af dem.

For noget tid siden hørte jeg et interessant afsnit af podcasten ”Brinkmanns Briks” med psykologiprofessor og forfatter Svend Brinkmann som vært. Her beskrev Brinkmann og hans gæster vores samfund som ”afritualiseret”.

De kloge hoveder pegede på, at mennesket tidligere havde et meget stærkere lokalt tilknytningsforhold. Man var tættere forbundet til sin by, bestemte institutioner, sin familie, slægt og så videre. Samtidig fyldte ritualer også mere. Når særlige begivenheder i livet indtraf eller en ny livsfase afsluttedes/begyndtes blev det markeret med genkendelige ritualer.

Livets rammer, ritualer og vaner var simpelthen tydeligere.

I dag er det tætte bånd til lokalsamfundet opløst. Man er ikke nær så afhængig af sin familie, og flytter ofte langt væk fra dem. Man skifter institutioner, som man før skiftede underbukser, og på de helt store institutioner, fx universitetet, kan man blive næsten usynlig. Samtidig er overgangen fra en livsfase til en anden blevet mere sløret. Overgangen fra barn, der flytter hjemmefra, til voksen, der stifter familie, kan tage sig aldeles forskelligt ud.

Kort sagt er samfundet afritualiseret og livets faser er mere flydende.

Fleksibilitet i hverdagslivet

Efter at have lyttet til podcastafsnittet tænkte jeg på, at vores tid kendetegnes af et fænomen, vi kan beskrive som fleksibilitet. Dette gælder både på et strukturelt og overordnet plan, som ovenfor beskrevet. Men det gælder også på et mere individuelt plan – hvordan vi lever vores liv og indretter vores hverdag.

Tænk fx over, hvordan vi kan skubbe rundt på arbejds- og studietid alt efter, hvad der passer bedst. Desuden indskrænkes vores aktivitetsmuligheder ikke nødvendigvis om aftenen og på helligdagene. Når vi vil slappe af med en tv-serie, er vi ikke begrænset til søndag aften på DR1 kl. 20-21, men kan alle døgnets timer streame hvad vi vil, når vi vil det.

Sådan er vores hverdagsliv præget af en fleksibilitet, som går i sync med det afritualiserede samfund og de flydende livsfaser.

Fleksibilitet i kristenlivet

Når vores samfund, liv og hverdag i sådan en grad er præget af fleksibilitet, påvirker dette selvsagt også vores kristenliv. Jeg har overvejet tre udfordringer, som fleksibiliteten giver:

For det første kan vi fristes til at tænke om kirke og kristne samlinger som tilbud, vi kan til- og fravælge i ugens løb alt efter, hvad der ellers er af muligheder. Dette er faktisk en alvorlig fare! Kirkelivet må ikke blive en valgmulighed i livets supermarked på lige fod med andre ting. At være med i en kristen forsamling må prioriteres over fx studier, socialt samvær og fodbold i fjernsynet.

For det andet er det en udfordring, at andagtstiden let bliver et element i hverdagen, der skubbes rundt med på samme måde som Netflix og studier/arbejde. I manges tilfælde har andagtstiden ikke godt af at være boksepude for fleksibiliteten. Når dette sker, ender bøn og bibellæsning ofte på overskudslageret for dagens aktivitetsmuligheder.

Den tredje udfordring handler om vores fokus. Jeg tror, at der er en fare for, at vores mentale blik fæstnes på denne verden og dens muligheder. Vi kan indrette vores liv og vores hverdag på utallige måder. Vi har både penge og fleksibilitet til ufatteligt mange beskæftigelser. Vores tid kan fyldes op med alverdens ting, som optager vores mentale kapacitet. Alt dette giver anledning til, at livet kan leves med 140 km/t ud af livets landevej. Hvis vi ikke er opmærksomme på dette, er der en risiko for at vores fokus vendes væk fra det vigtigste: Evigheden og vores forhold til Gud.

Nice to have og need to have

Når fænomenet fleksibilitet er et særligt kendetegn for vores tid, kan det være godt i sit liv og i sin hverdag at skelne mellem nice to have og need to have. Nice to have er de ting, du kan lave eller anskaffe, hvis tiden og ressourcerne er til det. Need to have er de ting, som du med nødvendighed skal lave eller anskaffe. Overvej om kirke, andagtsliv og et bibelsk fokus på tilværelsen og evigheden er nice to haves eller need to haves for dig.

Blogindlæg på TilLiv.dk afspejler ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter.

Del:

Twitter
Facebook