Fællessangens magi

Det er svært at være sur på nogle, man synger sammen med. Kroppen udskiller faktisk hormoner, når vi synger sammen, som får os både i bedre humør, men også at føle tilknytning til hinanden. Og Guds intention med menighedssang er da helt sikkert, at alle skal deltage, så de både kan blive glade og føle sig knyttet til Gud og hans folk.

Coronakrisen er ved at klinge af. Samfundets nedlukning synger på sidste vers. Og det gør TV-programmet ”Danmark synger sammen” nok også. Indtil der kommer en ny alvorlig krise.

Til gengæld vil der Kristi Himmelfartsdag være fælles salmesang i mange kirker igen – for første gang i lang tid. Under corona har kirkegang været reduceret til flade skærme med envejskommunikation. Selvom nogle troende har samledes på zoom og andre dialogiske platforme, er disse ikke optimeret til, at man kan synge ”i munden på hinanden”. Dét, vi ser som fællessang på YouTube, er sammenklip af flere, der synger hver for sig.

Men hvad er det for en slags fællessang, vi i de kristelige foreninger vender tilbage til, når foreninger igen får statsministerens tilladelse til at samles? 1Ting skifter hurtigt i coronatid. Dagen efter, jeg havde publiceret dette indlæg, fik missionsforeninger lov til at samles på lige vilkår som kirker og trossamfund. Det er i mange tilfælde lovsang med elektrificeret band og semi-professionelle forsangere. Moderne popmusik med kristne tekster. Ofte komponeret til solister med avancerede A- og B-stykker og en bro eller to. Hm. Det kommer jeg tilbage til.

Fællessang gør noget ved krop og sind

Men hvorfor kom nogen overhovedet på den idé, at Danmark skulle synge sammen under corona? Og hvorfor har det meste af befolkningen været vilde med det?

”Med en kollektiv sang manifesterer en gruppe sig som gruppe, indadtil og sommetider også polemisk udadtil”, læste jeg engang i en bog. Og på videnscenterforsang.dk kan man læse hvorfor. Der sker simpelthen noget med krop og sind, når man synger. Man føler sig bedre tilpas og i bedre humør. Og forskere har påvist, at fællessang forårsager en stigning i hormonet oxytocin – også kaldet tilknytningshormonet. Samme hormon, som man udskiller ved amning og sex …

Det er svært at være sur på nogle, som man synger sammen med. Og synger man om noget, man er enig om, ja, så får man det her gruppe-tilhørsforhold. Vi har noget særligt sammen.

Jeg tror faktisk, det var helt intenderet fra Guds side at skabe os sådan. Bibelen opfordrer de kristne til enhed. Vi er en familie, så selvfølgelig skal vi holde sammen. Og den hurtigste og mest effektive måde at få os til også at FØLE, at det er sådan, er fællessang …

Historisk har kriser udløst fællessang

Men … ”Danmark synger sammen” har jo meget lidt med Gud at gøre? Ja, men vores kroppe er jo skabt på samme måde, uanset om vi tror på Gud eller ej. Og historisk set har vi i Danmark også tidligere brugt fællessangen til at skabe fællesskab og sammenhold i krisetider:

De dansksindede sønderjyder udviklede i årene 1864-1920 en meget stærk sangtradition, og umiddelbart efter den tyske besættelse under 2. verdenskrig opstod der også en fællessangsbølge kaldet Alsang. Fællessang virker som social lim og er et nærliggende redskab, som vi i fællesskab kan bruge, når vi står over for trusler og udfordringer.

Fornylig læste jeg, at da den store orkan væltede Haiti i 2010, skete der følgende: De arme overlevende, der hverken havde vand, mad eller tag over hovedet begyndte at synge klagesange. Det gjorde de spontant i 2-3 dage efter katastrofen. Den oplysning overraskede mig lidt. Jeg tænkte, at de vel græd og jamrede sig. Det gjorde de nok også, men de havde åbenbart noget fælles sanggods, som de kunne udenad – og som de derfor kunne trøste hinanden med ved at synge det sammen.

Og så var det jeg lige kom til at tænke på, hvilken slags kristelig fællessang, jeg selv skal vende tilbage til.

Moderne lovsang har mistet lidt af magien

Nu skal jeg ikke lyde som en sur, gammel kone, der ikke bryder mig om popmusik, men … den fælles salmesang blev opfundet ved reformationen, fordi præster og kor i den katolske kirke havde taget patent på at synge – og det mente Luther ikke var ok. Og jeg tror, han var i overensstemmelse med Bibelen her. Det var Guds mening, at hans menighed skulle synge sammen. Sange til Gud skulle ikke være noget, menigheden bare var tilskuere til, men deltagere i.

Der en stor risiko for, at den moderne lovsang med band kommer til at fungere på den katolske måde. Menigheden bliver tilskuere til lovsangsbandets flotte performans. Fordi mange ikke kan finde ud af at synge med. Eller musikken er så høj, at man alligevel ikke kan høre naboen. Og ja, i nogle sammenhænge fungerer det faktisk slet ikke som fællessang, man lovsynger bare hver for sig – tilfældigvis i samme rum.

I Danmark udviklede man en salme-form, der var let at synge: ikke for høj eller lav toneart, ikke for stort register-spænd, ikke for synkoperet, enkel med ens vers eller vers med omkvæd. Og man gjorde det, fordi alle så kunne finde ud af at synge med deres eget næb. Også selvom strømmen svigter eller forsangeren bliver syg.

Er du sangklar til næste krise?

Jeg synes, det er et tab, at vi i (dele af) Guds menighed (uforvarende?) får afmonteret fællessangens magi til at skabe samhørighed. Fordi lovsangen bliver en slags koncert, og menigheden kritiske forbrugere …

Og hvis nu en Haiti-katastrofe ramte os? Ville der være nogle kristne i Danmark, der kunne synge Ingen er så tryg i fare eller Gud er min hyrde hele vejen igennem som trøst for sig selv og andre?

Tænk over det: Hvor mange kristne sange er du i stand til at synge uden musikledsagelse?

 


Læs også:

Den usynlige fjende
Corona betyder krone
Krisens muligheder
Ind imellem kommer fasten
Gud er i kontrol, selv når han sover
Verden er i veer
Hvad hjertet er fuldt af …

Fodnoter:

Fodnoter:
1 Ting skifter hurtigt i coronatid. Dagen efter, jeg havde publiceret dette indlæg, fik missionsforeninger lov til at samles på lige vilkår som kirker og trossamfund.

Blogindlæg på TilLiv.dk afspejler ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter.

Del:

Twitter
Facebook