Fire tips til bibellæsningen

Følger du en bibellæseplan, der leder dig igennem flere tekster ad gangen, kan du her få fire tips til at modvirke trivialitet og manglende udbytte.

Bibellæsningen kan variere mellem at være alt fra en tur gennem et frodigt landskab til at være en tør ørkenvandring. Selv følger jeg en bibellæseplan, hvor man læser fire forskellige steder ad gangen.1Den kan du finde her. Gør du noget lignende, kan du her få konkrete tips til bibellæsningen, sådan at udbyttet forhåbentligt øges og oplevelsen af ørkenvandring mindskes.

1. Variation i rækkefølgen af tekster

Når man læser fire forskellige steder i sin Bibel dagligt, kan det hurtigt blive monotont at læse teksterne i samme rækkefølge. I skrivende stund er jeg ved at læse i 2. Kongebog, Jeremias’ bog, Lukasevangeliet og Titusbrevet. Det er en hjælp for mig selv at variere rækkefølgen i læsningen af teksterne.

2. Variation i læsetempo

Noget andet, der med fordel kan varieres, er læsetempoet. Her vil jeg gerne afmontere den myte, at man altid får mest ud af sin bibellæsning, hvis man læser langsomt og grundigt. Denne myte kan få nogle bibellæsere til at droppe at læse længere passager, fordi det dermed bliver svært at have øje for detaljen.

Min egen erfaring er, at det kan være en fordel at variere sin bibellæsning, sådan at man i en af tekstrækkerne simpelthen bare skimmer teksten. På den måde misser man en hel del detaljer, men til gengæld får man et ganske andet overblik.

Anbefalingen til dem, som følger en bibellæseplan, der når gennem Bibelen på et eller to år, og som fx savner et større historisk overblik over GT, vil derfor være at skimme fx de historiske bøger. Så kan man i næste bibellæseplan læse bøgerne grundigere igennem. Skimmemetoden kan også bruges i de mere læremæssige afsnit i Bibelen for netop at få sammenhængen godt med. I det hele taget tror jeg, at det er en undervurderet læsemetode.

Du kan for eksempel afprøve metoden ved at tage et af Paulus’ breve og skimme det først for derefter at læse 5-10 vers ad gangen i et langsommere og grundigere tempo.

3. Læs og farvelæg

Til det tredje tip skal bibellæsningen suppleres med en farveblyant. Metoden er simpel: I læsningen af en bog i Bibelen vælges en farve, fx blå, og et tema el. lign., fx hvem er Jesus, Messiasprofetier, Gudsbillede, synd, lov/evangelium, you name it. Undervejs i bibellæsningen skal man lægge nøje mærke til disse temaer og understrege de steder, hvor de kommer til udtryk.

Har man sin bibel for kær til at farvelægge den, kan man tage en gammel og mere slidt bibel og udsætte den for farvelægningen.

Idéer:

  • 1. til 5. Mosebog: Guds løfter
  • Lovteksterne i 2. til 5. Mosebog: Når Gud handler (På den måde kan 3. Mosebog blive ganske interessant!)
  • Salmernes bog: Løfter om og til Herrens salvede
  • Esajas’ bog: Messias’ rolle og opgave
  • Markusevangeliet: Hvem er Jesus?
  • Apostlenes Gerninger: Tegn og undere
  • Galaterbrevet: Lov (en farve for sig selv), evangelium (en farve for sig selv)
  • Efeserbrevet: Guds gerning
  • Kolossenserbrevet: Kristen identitet

Læs mere i et tidligere blogindlæg, jeg har skrevet om metoden.

4. Skift mellem oversættelser

Det sidste tip er at skifte mellem bibeloversættelser. Man kan sagtens bruge tre oversættelser ad gangen. Selv har jeg været glad for at bruge Bibelen 2020 til de historiske bøger, Bibelen fra 1992 til de bøger, hvor jeg farvelægger, samt den engelske ESV til de bøger, jeg læser grundigt igennem.

 

God bibellæselyst!

Fodnoter:

Fodnoter:
1 Den kan du finde her.

Blogindlæg på TilLiv.dk afspejler ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter.

Del:

Del på twitter
Twitter
Del på facebook
Facebook
Relaterede artikler