Gud, Søn og øhh.. Helligånd?

Pinseweekenden er over os. Måske en helligdag, der ikke tilskrives nok refleksion og tak?

Pinseweekenden, endnu en forlænget weekend, der giver forsmag på sommerferiens sødme. Men måske også en helligdag, der ikke tilskrives nok refleksion og tak. For pinsens begivenheder, Helligåndens komme, er en stor forudsætning for vores kristenliv. Julen og påsken fejrer vi som grundpiller i kristendommen – at Jesus blev menneske og senere døde og opstod for vores skyld, men hvad var dette, hvis ikke Gud havde skænket os Helligånden?

Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt. Johannesevangeliet kap. 16 v. 7-11.

Jesus præsenterer her i hans afskedstale inden påskens begivenheder et utroligt fremtidsløfte for hans disciple. Til dem, der har fulgt ham i tykt og tyndt igennem et par år, fremhæver han, at det bedste for dem er, at han forlader dem. Det må have været uforståelige ord i deres øre. Jesus understreger dog, at Helligåndens gerning er helt nødvendigt for vores kristenliv og tro. Og hvad er Helligåndens gerning?

Her fremhæves 3 kerneopgaver for Helligånden – synd, retfærdighed og dom. Helligånden skal vise os vores altoverskyggende problem – vores synd og oprør mod Gud! Den grundsynd, Jesus her fremhæver, er netop: at de ikke tror på mig, vi kan ikke i os selv tro på evangeliet om Jesus. Det slutter dog heldigvis ikke her, vi får skænket retfærdigheden og frelsen igennem troen, som Helligånden tildeler os! Troen på Jesu stedfortrædende død og opstandelse – at vi har et evigt håb! Og til slut skal vi mindes om at løfte blikket fra vores hverdagsliv her på Jorden, for der kommer en dag, hvor Jesus kommer igen, ingen skal være i tvivl, og Jesus skal være vores dommer.

Helligånden, der nok er den mest diffuse og dermed måske også den mindst omtalte del af treenigheden, er altså helt essentiel for vores tro. Ved ham får vi troen givet. Vi mindes om vores synd, styrkes i troen ved hans indsigt og nådegaver, modtager retfærdigheden, får vished om en frelse og et håb for et evigt, fantastisk liv i himlen.

Så lad os bruge pinsen til at takke for Helligåndens komme og virkning.Tak, at vi ikke blot blev efterladt alene på Jorden efter Jesu virke, så havde vi været lige vidt. Nej, Gud skænker os Helligånden, til at tage os i hånden og guide os igennem hverdagslivet og troslivet, for at sikre at vi kommer helt hjem!

Glædelig pinse!

Blogindlæg på TilLiv.dk afspejler ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter.

Del:

Del på twitter
Twitter
Del på facebook
Facebook
Relaterede artikler