Helligånden går i seng kl. 23

Om sund fornuft, når tvivl, anfægtelse, bekymringer og tristhed rammer.

”Helligånden går i seng kl. 23.” Sådan sagde nu afdøde Marius Jørgensen, som var bibelskolelærer på Luthersk Missions Højskole, Hillerød. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Helligånden går jo ikke i seng – heller ikke kl. 23. Det vil i øvrigt være et problem for dem på den anden side af kloden, hvis Helligånden ikke er tilstede, når de har deres vågne timer.

Men selvom udsagnet ikke er rigtigt, er det faktisk et udtryk for en meget fornuftig og sjælesørgerisk tankegang. Marius Jørgensen brugte citatet som forklaring på at afvise folk, der opsøgte sjælesorg sent om aftenen. Selvfølgelig mente bibelskolelæreren ikke, at Helligånden faktisk var gået i seng. I stedet ligger der en tankegang bag, der tager højde for at mennesket er et komplekst væsen, hvor åndelige, personlige og fysiske forhold spiller sammen og påvirker hinanden. Er det sent om aftenen bliver problemerne for de fleste mennesker lidt større, mere uoverskuelige og betydeligt sværere at navigere i. En sjælesørgerisk samtale tages derfor med fordel, når man er frisk.

Snusfornuften og de åndelige og menneskelige problemer

Citatet ”Helligånden går i seng kl. 23” giver derfor anledning til at gøre nogle generelle overvejelser om forholdet mellem åndelige og menneskelige problemer samt om den rolle helt basale behov spiller.

For det første: Vores personlige forhold og vores liv i det hele taget påvirker vores åndelige kampe. Disse kan omvendt påvirke resten af livets aspekter. En rastløshed og rodløshed i tilværelsen vil måske gøre det svært at finde fodfæste i en menighed og finde ro og struktur i sit andagtsliv. En tvivl og dyb anfægtelse i troen på Jesus kan spille med i livet som en dyster grundtone, der nærmest sænker overliggeren for hvor meget du egentlig kan trives i livet generelt. Og på et lidt mindre plan: en stresset dag og uafsluttede opgaver kan forpurre bønnen. En skuffelse over gudstjenestens prædiken kan sænke snakkelysten under kirkekaffen.

For det andet: Dette samspil hænger igen sammen med vores grundlæggende behov – her tænker jeg særligt på den fysiske tilstand (søvn, helbred og motion, hvis det er en del af hverdagen) og vores sociale liv. Sagt meget kort: træthed og søvnmangel kan få problemerne helt ud af proportioner. Manglende motion (hvis man normalt får motion) kan gøre alt mere surt og trist. Og underskud på den sociale konto kan føre til menneskeligt og åndeligt mismod. Fælles for problemer i forhold til disse grundlæggende behov er, at de for mange vil være relativt enkle at råde bod på.

Fælles for sådanne problemer er dog også, at de kan lade sig camouflere som noget langt værre, de ikke er. Et grundlæggende meningsfuldt liv kan fx hurtigt føles meningsløst og tomt, hvis jeg i en periode ikke får set mine venner nok. Og en voldsom træthed, der gør at man ikke orker mere i dag, kan frembringe følelsen: “Jeg orker ikke mere i det hele taget; jeg orker ikke mere tvivl og anfægtelse; jeg orker ikke mere kamp i kristenlivet. Giver jeg mon op en dag?”

Her er Marius Jørgensens teologisk tvivlsomme citat faktisk ret livsnært og fornuftigt.

Konkrete ting, man kan gøre

Jens Ole Christensen, tidligere generalsekretær i LM og nuværende sognepræst i Fredens-Nazarat sogn, giver udtryk for en lignende form for sund fornuft. Han skriver således:

”Jeg ved fx om mig selv, at hvis jeg ikke over en længere periode får mine tre ugentlige joggeture, så kan visse problemer vokse til uanede højder. Det kan være arbejdsproblemer, familieproblemer eller åndelige problemer. Derfor har jeg vedtaget med mig selv, at et problem – inklusive en åndelig krise – der forsvinder efter en løbetur på ca. 5 km, tager jeg, indtil videre, ikke højtideligt. Andre gange har jeg gjort den erfaring, at min evne til at håndtere et i øvrigt reelt problem voksede betydeligt efter nævnte løbetur.”1Fra bogen “Kristen mellem kaos og tryghed”, Dansk Luthersk Forlag, 1999, side 69

Selv prøver jeg også at anvende en snusfornuft i denne dur. Hvis jeg kan mærke mørke tanker eller en trist stemning komme snigende, forsøger jeg at stille følgende spørgsmål: ”Anders, hvad er klokken? Hvor meget har du sovet de seneste par nætter? Hvordan har du spist og drukket i dag? Har du set nogle andre mennesker og har du fået frisk luft i dag?”

Hvis klokken er mange og jeg er træt efter en lang dag eller efter et par nætter med for lidt søvn (det sker af og til), kan de ærgerlige tanker let overdimensioneres. Har jeg spist og drukket dårligt (det sker dog noget sjældnere), kan de mindste problemer blive de største irritationsmomenter. Har jeg ikke været særligt social eller siddet indenfor hele dagen, er der også en rimelig chance for at negative tanker griber om sig.

Pointen

Pointen med sådan en tankegang er jo ikke at indstille fornuftskanonen og brutalt skyde alle mindre positive tanker og følelser sønder og sammen. Pointen er at lade dem finde sin rette plads.

De tanker, der kan komme sent på aftenen – personligt og åndeligt – kan jo være reelle nok. De kommer jo nok af en eller anden grund. Men pladsen, de får, er ikke nødvendigvis konstruktiv, og den måde hjernen bearbejder dem på, er formentlig ikke særligt hensigtsmæssig.

Så altså: Det hører med til de fleste kristnes liv at rammes af personlige og åndelige problemer. Hvis det overvælder dig, når du er meget træt, så tillad dig selv at stoppe med at mærke mere efter, sov på det og se på det i morgen med friske øjne. Hvis det bobler over i en periode, hvor du ikke har løbet længe (hvis du gør sådan noget almindeligvis), så tag en løbetur og kig på sagen igen. Det kan også være i en periode, hvor studie eller arbejdet har overtaget al din tid og du ikke rigtig får opfyldt dine sociale behov. Her kan løsningen på det problem, der kan virke som eksistentiel meningsløshed, måske “bare” være at se mere til sine venner igen.

Find selv på flere fornuftige tiltag…

Fodnoter:

Fodnoter:
1 Fra bogen “Kristen mellem kaos og tryghed”, Dansk Luthersk Forlag, 1999, side 69

Blogindlæg på TilLiv.dk afspejler ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter.

Del:

Del på twitter
Twitter
Del på facebook
Facebook
Relaterede artikler