Her er jeg, send mig

Vi kan blive fanget i hverdagens vante gang og trivialitet. Overskuddet til at vidne og være næstekærlig forsvinder - eller vi glemmer det måske helt. Prøv bønnen "Her er jeg, send mig".

Under min uddannelse stødte jeg på følgende kendte citat af filosof og teolog Knud Ejler Løgstrup:

“Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.” Citatet giver perspektiv i mødet med hvert enkeltmenneske.

Jeg prøver derfor at gøre det til en vane hver morgen at bede Gud: ”Her er jeg, send mig.” En bøn hvor jeg siger til Gud, at jeg ønsker at stille mig tilrådighed, og at jeg er villig til at gå i hans forudberedte gerninger. Udover at Gud hører min bøn, så giver det også mig selv et mindset,der er opmærksom på, og (måske) opsøgende overfor situationer,jeg kan stå i, i løbet af dagen. Det kan være alt muligt, lige fra et smil, en SMS, en samtale. – You name it! Prøv du også at gøre det til en rutine at bede denne bøn hver morgen, når du børster tænder, cykler eller lignende, og se hvad der sker. 😊

En barriere for at vi viser kærlighed eller deler vores tro, kan være at vi er kommet ind i en ’stime’ af hverdagens vante gang og trivialitet. Vi kan komme til at tænke ’alt eller intet,’ hvor vi enten giver den hele armen, og ellers gør vi ingen forskel. Jeg kender det alt for godt, dagen bliver hurtigt fyldt ud med alt mulig, og pludselig er den gået.

Har du mon hørt om 1 procent-reglen? Jeg hørte selv om den i en anden kontekst, men synes den kan bruges ind her.
1-procentsreglen handler om at have fokus på det muliges kunst. I stedet for at tænke,at jeg skal kunne give andre 100 procent i løbet af dagen, for ellers er det lige meget. I stedet for at tænke at jeg skal kunne evangelisere så og så meget som muligt i løbet af dagen, ellers kan jeg lige så godt lade være. Så kan man starte et andet sted. Hvordan kan jeg bare få en procent mere ind,end jeg har nu?

Hvordan kan jeg bare tænke lidt mere næstekærlighed ind i min hverdag? Skal jeg betale for en kop kaffe til en studieveninde? Sætte mig hen ved siden af ham, som jeg og andre ikke synes det er så nem at omgås? Give lidt penge til ham, der står med ’hus forbi’? Er der en situation i dag,hvor jeg kan dele et vidnesbyrd om Jesus? Sætte ekstra tid af til at bede for en person?

Nogle af de bibelvers, der inspirerer, udfordrer og giver mig perspektiv er følgende vers:

”En ren og ægte gudsdyrkelse er, for Gud, vor Fader at tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig uplettet af verden.”
Jakobsbrevet kap. 1. vers 27

”Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar overfor enhver der kræver jer til regnskab for det håb, I har”
1. peters breb kap. 3. vers 15

”Hvad I end gør, gør det af hjertet -for Herren og ikke for mennesker”
Paulus’ brev til kolossenserne kap. 3. vers 23

”Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv”
Jakobs brev kap. 1 vers 22

Hvis en broder eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer så siger til dem: ”Gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt,” men ikke giver dem, hvad legemet har brug for, hvad nytter det så?
Jakobs brev kap. 2 vers 15-17

Jamen hvorfor?
Jeg håber ikke,du sidder tilbage efter at have læst blogindlægget og føler dig helt opgivende og træt med træt på; Jeg har nok i at få mit eget liv til at køre rundt, jeg orker ikke. Jeg kender ikke din baggrund og dine omstændigheder, men der er nogle som dette blogindlæg ikke er relevant for. Nogle der skal hvile i at hvile. Andre skal måske læse afsnittet om 1-procentsreglen igen. – Det behøver ikke at være epokegørende, det kan være små justeringer og tiltag.

Jeg håber heller ikke,du sidder tilbage og tænker: ”Det var godt nok et blogindlæg med meget fokus på,hvad vi skal gøre, hvorfor så meget fokus på vores gerninger, fremfor hvad Jesus har gjort for os?”
Til det vil jeg bare helt kort sige,at dette blogindlæg ikke handler,om hvordan vi bliver gjort retfærdige til at kunne blive frelst. Det handler om det horisontale liv med vores medmennesker. Det handler om at gøre sig bevidst om det ansvar,vi har i mødet med andre mennesker. I 1. Johannes brev kap. 4 vers 11 står der: ”Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden”og senere i kap.4 står der i vers 19 ”Vi elsker fordi han elskede os først.”

Jeg håber, du sidder tilbage med en lyst til at bede bønnen: ”Herre, her er jeg send mig.”
Så er det spændende, hvad du bliver ledt til, og hvilke forudberedte gerninger du kommer til at gå i. 😊

Blogindlæg på TilLiv.dk afspejler ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter.

Del:

Twitter
Facebook
Relaterede artikler