Hvorfor er du kristen?

Jeg har efterhånden oplevet mange undrende spørgsmål til min tro. Ofte handler det om regler, hvad jeg må og ikke må, der leder til en nervøs udlægning af den gamle og nye pagt, samt forklaring af moseloven på hverdagsdansk. I disse stunder kan jeg let ærgre mig over, at vi kun berøre periferien af min kristentro og ikke når til hverken korsfæstelsen eller opstandelsen.

For et stykke tid siden blev jeg overrasket da en studiekammerat direkte spurgte ”hvorfor er du kristen?” Der sad jeg helt paf, for hvorfor er jeg egentlig det?

Jeg er kristen, fordi det giver mening. Nuvel jeg må erkende at det ikke er alle Guds handlinger og alt i bibelen jeg forstår, men min tro giver mening til mit liv. Jeg møder en Gud, der siger, at jeg er underfuldt skabt! Ikke blot mig, men alle mennesker er elsket af ham lige fra undfangelsen. Allerede her er det værd at stoppe op! For vi møder en ubeskrivelig ubetinget kærlighed. Kærligheden, vi kan opleve mellem mennesker, er derimod betinget – ofte af handlinger eller familiebånd. Guds kærlighed kan jeg derimod ikke gøre mig fortjent til!
Derudover giver kristendommen mening i form af forklaringen for synden i mit liv. For lige meget hvor hårdt jeg prøver at gøre det rigtige, må jeg gentagende gange erkende, at jeg ikke slår til! Jeg kan desuden tænde for fjernsynet og se krig, naturkatastrofer og uretfærdighed. Kristendommens beretning om syndefaldet og arvesynden, der gennemstrømmer os alle, giver mig en forståelsesramme. Men vigtigst af alt så slutter det ikke her!

Jeg er kristen, fordi det giver håb. For vi er heldigvis ikke overladt til os selv. Her giver kristendommen håb! Gud vidste, at vi ikke kunne klare synden selv. Jesu død og opstandelse sætter os fri! Og hvilken frihed! Den er gratis og den er evig. Tænk sig at der er håb! Et evigt liv, med kristne fra hele jorden, et sted hvor alt er godt! Det gør, at vi kan turde tro, forsigtig bede eller kraftigt råbe: ”Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?”

Jeg er kristen, fordi min familie er kristen. Sidste punkt er egentlig meget banalt. Dette var også min studiekammerats indvending – min tro skyldes min opvækst. Jeg må til dels give ham ret, men dette er ikke et nederlag. Det er en kæmpe gave, at jeg har fået en opvækst i den kristne tro. Hvis jeg ikke var kommet i børneklubber, sommerlejre eller kristen efterskole, var jeg næppe kristen i dag. Det understreger blot vigtigheden i børnearbejdet, at vi både opdrager vores børn i den kristne tro, samt støtter arbejdet i foreninger og kirker! Der ligger en kæmpe missionsmark lige for næsen af os!

Der kan være mange gode grunde til, at man er kristen. Ester Jensen har skrevet et indlæg ud fra samme spørgsmål, tjek også det ud! 😊

Blogindlæg på TilLiv.dk afspejler ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter.

Del:

Twitter
Facebook