“Something is rotten…” – Er kristendommen politisk?

Det er okay at have meget stærke holdninger til politik! Jeg er selv politisk interesseret og har da også en mening om mangt og meget (mere eller mindre velbegrundet… Jo mere uenig nogen måtte være med mig, jo dårligere grunde har jeg jo nok!).

Et kristent menneske lever ikke i en boble, hvor religion og politik kan holdes skarpt adskilt. I fordums tider da Anders Fogh Rasmussen sagde de berømte og berygtede ord, om at religionen skal ud af det offentlige rum, reagerede mange kristne forståeligt: det lader sig ikke gøre!

Den kristne tro er så integreret en del af hele menneskelivet i Guds verden, at kristne naturligvis også engagerer sig politisk som mennesker der tilhører Jesus Kristus. Og det betyder, at det også får politiske følger: kristne mennesker må med nødvendighed forlange ret til at praktisere deres tro, forkynde evangeliet (dvs. drive mission) for andre, arbejde for at den fri abort forsvinder og mange flere – politiske – emner. Så hovedagendaen i dette indlæg er ikke at nedtone det politiske engagement for kristne!

Sammenblanding

Det er at påpege en risiko.

For fristelsen ligger også til højrebenet! Nemlig at gøre kristendom til et først og fremmest politisk projekt. Årtiers politisk agenda fra det kristne højre i USA, bidder nu tilbage, når mennesker, som skal høre evangeliet, ikke kan adskille bibeltro kristendom fra modstand mod global opvarmning og Trumpstøtte. Eller når jeg møder særdeles stærke holdninger i dansk sammenhæng til hvad kristne må mene og ikke mene om flygtningeområdet og indvandring. Særligt i nyere bøger om Guds rige, kan det nogle gange være svært at skelne mellem Jesu forkyndelse og skribentens egen politiske agenda.

Og det mudrer altså evangeliet, det kristne budskab om syndernes forladelse og frelse i Jesus, til…

En kristen har, for mig at se, fuld ret til at være både supporter af Trump og imod den globale opvarmning. Ligeledes må man naturligvis være meget imod den nuværende danske tilgang til kvoteflygtninge og stram integration osv. Men en politisk stillingtagen, som kobles nært til min kristne tro, risikerer at forplumre evangeliets budskab, og forhindrer at folk kan høre hvad evangeliet egentligt er! Den risiko løber kirken jo ofte – men i særdeleshed når det drejer sig om politik!

Hovedproblemet

” Something is rotten not only in the state of Denmark but in human life universally. “1Blocher, Henri, Original Sin – Illuminating the riddle. New Studies in Biblical Theology (Intervarsity Press, 1997), s. 85.

Hovedproblemet, som kristendommen er løsningen på, er ikke politisk. Det er synden.

Selvom den klassiske version af Shakespeare har noget for sig, nemlig at der er meget råddent i staten Danmark (også anno 2019), så er jeg mere til omskrivningen. For hovedformålet med det kristne budskab er ikke, hvor vigtigt det end kan være, at formidle en politisk forandring – derimod er det at forkynde evangeliet. Evangeliet er ikke, i snæver forstand, at kristendommen kan forandre verden. Evangeliet er, at Gud har ofret sin søn på et kors, for at den universelle menneskehed der bærer arvesyndens skyld kan få tilgivelse, og at Gud en dag vil dømme verden. Kun de der tilhører Jesus den dag bliver frelst.

Kristendommens budskab er, at der frelse for dig og mig. Hvor vigtig politik end er, må vi ikke lade det skygge for evangeliet.

Fodnoter:

Fodnoter:
1 Blocher, Henri, Original Sin – Illuminating the riddle. New Studies in Biblical Theology (Intervarsity Press, 1997), s. 85.

Blogindlæg på TilLiv.dk afspejler ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter.

Del:

Twitter
Facebook