Tema: Kan man stole på Bibelen?

Kan man stole på Bibelen? Hvordan ved vi, at vi har de rigtige 27 bøger i Det Nye Testamente? Mangler vi nogle, der burde være med? Eftersom vi ikke har originalerne, er vores kopier så troværdige? Følg med i vores tema om Bibelens troværdighed.

Har vi de rigtige 27 bøger i Det Nye Testamente?

Christian S. Holmgaard undersøger, hvordan vi kan vide, at vi har de rigtige 27 bøger i Det Nye Testamente. Han skriver bl.a. “Det faktum, at stort set hele kirken anerkendte de samme bøger som kanoniske, er bemærkelsesværdigt, når man husker, at det resultat ikke var forudsigeligt. Det eneste, de forskellige kirker kunne gøre, var, at fremlægge deres egne erfaringer med bøgerne, og dele den viden de end måtte have vedrørende deres oprindelse og karakter. Når man overvejer de forskellige kulturelle baggrunde og synspunkter, hvad angår centrale punkter i kristendommen, der var iblandt kirkerne, så peger den fælles enighed om, hvilke bøger der hørte med til det Nye Testamente på, at den endelige beslutning ikke udelukkende var en menneskelige afgørelse.”

Hvordan blev det Nye Testamente til?

Peter Olsen gennemgår kanondannelsen, altså den proces, hvor de 27 skrifter blev samlet til én bog – Bibelen, i et seminar. Peter gennemgår bl.a. nogle af de apokryfe skrifter, som menighederne i en periode overvejede, om de skulle inkludere i den nyestamentelige kanon.

Er vores kopier af Bibelens skrifter troværdige?

Torben Kjær forklarer, hvordan vi kan stole på Bibelen, selvom vores ældste kopier selv er kopier af kopier af kopier. Han skriver fx: “Med tiden fik man kopier af kopier, og kopierne indeholdt fejl. Men selvom fejl var uundgåelige, så er der utrolig stor overensstemmelse mellem håndskrifterne, fordi skriverne var omhyggelige og havde respekt for teksten… Der er kun få steder, hvor vi kan være i tvivl. Men selv dér hvor vi kan være i tvivl og vælger alle de mest tvivlsomme gengivelser, så får vi stadig det samme billede af Jesus som Guds Søn og stadig den samme forkyndelse af frelse som frelse ved tro og af nåde. Der er ingen af vore lærepunkter, der befinder sig på tvivlsom tekstkritisk grund.”

Afspil undervisning

Gem lydfil

Del:

Twitter
Facebook