Tema: Hvad er da et menneske?

"Hvad er da et menneske?" Det spørger Kong David om i Salme 8. Vores samtid giver mange bud et svar: Du er din krop, dine relationer, dit image, dine præstationer, en tilfældighed osv. Problemet med de svar er, at de både er usunde og enten helt eller delvist forkerte. Derfor er det vigtigt vi spørger, hvad Gud siger, et menneske er. Tjek dette tema ud, for at finde Bibelens svar på spørgsmålet.

Skabt i Guds billede

Peter Søes fokuserer i dette bibelforedrag på hvad gudsbilledet betyder for disse fire ting: (1) Menneskeværd. (2) Hvad er synd? (3) Hvad er frelse? (4) Hvad er mission?

Mennesket: faldet i synd

Men hvad betyder det for et menneske, at det også er en synder? Jakob Noer Larsen opridser syndefaldets konsekvenser for mennesket. Han skriver bl.a. “Hvis vi piller ved en bibelsk realitet, fordi den er anstødelig i vores samtid, så piller vi også ved evangeliet. Vi er ikke dommere over Guds ord, det går den anden vej rundt. Arvesynden er noget helt reelt og betegner den syndighed, vi har i os, og den modvilje vi har mod Gud.”

Vi er skabt i Guds billede

Hvad betyder det, at Adam og Eva blev skabt i Guds billede? Og hvad skete der med gudsbilledligheden, da de faldt i synd? Og hvad betyder det for os i dag – for alle mennesker og for kristne – at vi er skabt i Guds billede? De spørgsmål forsøger Carsten Hjort Pedersen at svare på den “long read” artikel. Han skriver bl.a.: “Mennesket har fortsat en unik position blandt alt det skabte, men efter faldet indebærer denne position også en særlig alvor og skyld, fordi mennesket – ikke himmellegemerne, elementerne, planterne eller dyrene – er årsag til den destruktion, som nu præger skaberværket.”

Hvad er da et menneske? – En psykologistuderendes refleksioner

Andreas Rahbek reflekterer over, at være kristen og psykologistuderende. Under psykologi-studiet møder man mange forskellige syn på, hvad et menneske er, hvorfor det er væsentligt for kristne psykologi-studerende og psykologer at arbejde med det kristne menneskesyn: “Det kristne menneskesyn ligger altså mere som grundpræmis for min personlige tilgange som psykolog til medmennesker/klienter, men er måske også afspejlet i psykologiens ønske om at hjælpe alle mennesker, trods diagnoser, gerninger eller andre uhyggelige omstændigheder.”

Afspil undervisning

Gem lydfil

Del:

Twitter
Facebook