Tema: Hvad er evangeliet?

Evangeliet handler om Jesus. Evangeliet er centralt for vores tro. Vi tror på evangeliet! Og evangeliet frelser. Men... hvad det egenligt lige, at evangeliet er? Og hvad er det ikke? På TilLiv.dk stiller vi i dette tema skarpt på "Hvad er evangeliet?"

I denne temaartikel stiller Lars M. Jensen skarpt på, hvad evangeliet i sin kerne er. Han skriver bl.a.: “Hvis vi kun taler generelt om Guds kærlighed og omsorg, mangler der nogle meget vigtige aspekter af det bibelske evangelium. På korset ser du nemlig tre ting, som mennesker skal møde, for at møde evangeliet i bibelsk forstand: (1) Syndens dybde, (2) Guds vrede og (3) Guds kærlighed”.

Ordet “evangeliet” kan bruges på flere måder, og hvis vi ikke er bevidste om det, så misforstår vi i bedste fald hinanden. I værste fald lider vores eller andres tro alvorlig skade. Lad Peter Olsen hjælpe til at forstå to vigtige måder at bruge ordet “evangeliet” på. Han skriver: “Sand lære, god forkyndelse, sjælesorg og mission forudsætter altid, at der bliver skelnet ret mellem lov og evangelium. Langt det meste af den vranglære, som den kristne kirke har måttet kæmpe med i tidens løb, har haft den årsag, at nogen har optrådt som forkyndere i menigheden, men uden dette klargørende lys over Guds ord.”

Her kan du høre en central forkyndelse om, hvordan Gud ved evangeliet kan frelse alle! Det er Peter Techow, der prædiker.

Hvordan undgår vi, at vi fortaber os i perifere emner i vores menigheder? Hvordan undgår vi, at tage evangeliet for givet? Det har Anton B. Braüner gjort sig nogle refleksioner om, som du kan læse her.

Afspil undervisning

Gem lydfil

Del:

Twitter
Facebook