Fire konkrete tips til dit bønsliv

Ofte kan man ønske sig nogle konkrete tips til bønslivet, så det bliver effektivt og ikke går så meget udover hverdagen. Måske er det forkert at tænke sådan? Her gives nogle tankevækkende refleksioner om bønsliv - tilsat fire konkrete tips.

Jeg synes ikke altid, at det med bøn er så nemt. Da jeg efter nogle betænkeligheder alligevel satte mig for at skrive denne artikel, tænkte jeg derfor, at det kunne være en anledning til at få lidt mere ”styr på” mit eget bønsliv. Min plan var, at jeg så ville afprøve lidt forskellige former for bøn og forhåbentlig gennem egne erfaringer kunne formulere x antal ”tips til et bedre bønsliv.”

Det lykkedes dog ikke helt. Blandt andet fordi jeg efterhånden fandt ud af, at mit udgangspunkt egentlig var helt forkert. Jeg havde nok håbet, at jeg med nogle få tips og tricks kunne få styr på bønslivet – men helst uden, at det gik for meget udover min hverdag. Hvis jeg spørger, hvordan jeg hurtigt og nemt lige kan få fixet mit bønsliv, så er det i virkeligheden det helt forkerte spørgsmål, jeg stiller! Det ville jo være ligesom at spørge, hvordan jeg nemmest vedligeholder forholdet til en god ven og samtidig bruger mindst mulig tid sammen med ham.

En skæv præmis

I virkeligheden er hele præmissen om at ”få styr på” bønslivet også lidt skæv. Bøn er ikke noget, der bare skal overstås, for at jeg kan krydse det af på kristen-tjeklisten. Det er derimod en samtale med min himmelske far. Det er en løbende snak med min frelser og et stort privilegium, jeg får lov at gøre brug af.

Alligevel vil mange erfare, at det midt i en travl og hektisk hverdag kan være svært at få gjort brug af denne gave. Og udover at være en gave, så er bønnen også livsnødvendig for vores forhold til Gud. Tillad mig derfor alligevel at komme med nogle tips til at bede. Lad os kalde det ”Fire tips til bønslivet:”

1) Sæt konkret tid af til bøn

Jeg er typen, som ofte formår at få en ret tætpakket kalender. Hvis jeg skal være sammen med mine venner, kræver det derfor, at jeg prioriterer det og sætter konkret tid af til det. Min erfaring er, at det samme gælder Gud. Hvis jeg skal være sammen med Gud i bøn, så bliver jeg simpelthen nødt til at prioritere det.

Derfor kan det være en god idé at vælge et bestemt tidspunkt på dagen, hvor der er afsat tid specifikt til bøn. Jesus taler om at gå ind i sit kammer og lukke sin dør (Matt 6,6). Og det er netop vigtigt, at der ikke er andre forstyrrende elementer, så du og Gud kan have noget ”alenetid.” Ganske ligesom en fortrolig samtale med en ven heller ikke foregår, hvor der er en masse andre til stede.

2) Snak med Gud i løbet af dagen

Men må man så ikke bede på cyklen på vej til skole? Helt sikkert – og Bibelen opfordrer også til det. ”Bed uophørligt,” skriver Paulus i 1. Thess 5,17. Her kan der i sagens natur ikke være tale om samme bøn, som Jesus taler om i Matt 6,6, for så kan man jo ikke lave andet end at sidde på sit kammer. For mig betyder det at ”bede uophørligt”, at jeg øver mig i løbende at snakke med Gud i løbet af dagen. Det kan være, hvis der er noget, jeg glæder mig over, eller måske oftere når jeg bliver irriteret eller udfordret.

Bliver vi i venskabsbilledet, giver det jo også god mening. Hvis jeg er sammen med en ven en hel dag, ville det være mærkeligt, hvis vi slet ikke talte sammen. Omvendt er der heller ikke noget mærkeligt i et par timers tavshed, hvis man fx ser en god film. På samme måde siger Bibelen jo, at Gud er sammen med os hele tiden. Derfor er det kun naturligt at inddrage ham i vores løbende tanker, glæder og frustrationer.

3) Afprøv nedskrevne bønner

Nogle gange kan det være rart at bede en bøn, som andre har skrevet. Både fordi det kan være svært selv at finde ordene, men også fordi andre ofte formulerer sig anderledes, end man selv havde gjort. Jeg vil faktisk varmt anbefale nogle af de bønner, du kan finde bagerst i den danske salmebog, hvis du ejer sådan én. Der er både bønner til forskellige livssituationer, og så er der morgen- og aftenbønner til alle ugens dage, som jeg selv har været glad for at bruge.

Bibelens salmebog er også fuld af bønner af mange genrer, som også er ganske egnede til selv at bede. Nogle forslag kunne være Salme 8, 25, 27 og 139.

4) Bed for andre

Bibelen har et højt syn på forbøn. Prøv at dele bedeemner med dine venner og lad dem dele bedeemner med dig. Der er noget fantastisk ved at tage en vens bedeemne med i sin egen bøn over et stykke tid. Her kan en bedeliste også være en god mulighed! Måske virker det gammeldags, men det hjælper i hvert fald mig til både at huske og at prioritere de mennesker i mit liv, jeg gerne vil bede for. Start gerne overskueligt og skriv måske tre navne ned til hver dag.

Del:

Twitter
Facebook