Om os

TilLiv.dk er en ressourceside, som formidler den kristne tro i tekst, lyd og video. Siden indeholder relevante blogindlæg, dybdegående artikler, opbyggelig forkyndelse og oplærende undervisning. TilLiv.dk bygger på et evangelisk luthersk grundlag og bekender sig til Folkekirkens bekendelsesskrifter. Siden er ejet af Norea Mediemission.

Vi tror, at Gud i Bibelen har åbenbaret sit ufejlbarlige og klare Ord til liv for mennesker. Hvad betyder det for TilLiv.dk?

  1. At Bibelen i dette liv skal være øverste rettesnor for vores meninger, tanker og liv. Det er alene i Bibelen, at vi kan lære Gud at kende, så det bliver til liv, når vi forstår Ordet sådan som Gud og de menneskelige forfattere mente det.
  2. At hvert enkelt menneske, som Gud har skabt i sit billede til liv, derfor har en gudsgivet værdi. Gud skabte nogle som kvinder og andre som mænd, lige i værdi men med forskellige tjenester i familie og menighed, til et smukt og komplementerende liv sammen.
  3. At alle mennesker naturligt fødes med synd og i oprør med deres skaber. Dette bliver til død for det enkelte menneske, da ingen kan fortjene sig til Guds nåde. Vi tror samtidig, at alene troen på Guds søn, Jesus Kristus, kan blive til liv, ved at et menneske derved frelses fra den evige fortabelse, retfærdiggøres og indsættes som Guds børn.
  4. At Helligånden er levende og virkende til liv for os, idet han skaber og opretholder troen gennem nådemidlerne; ordet, dåben og nadveren. Ved troen virker Helligånden en ny lydighed og meget frugt i de kristne til liv for andre. Vi tror dog ikke, at disse gode gerninger er en forudsætning for at blive frelst, men at den sande tro altid bærer frugt.
  5. At Gud kalder alle kristne til at vidne på mangfoldige måder, så Ordet kan blive til liv for mange. Nogle kalder Gud til at virke lokalt, nogle nationalt og andre internationalt.

Lars Jensen (f. 1995) læser teologi ved Fjellhaug International University College
i København. Han er engageret i Luthersk Mission i Nansensgade og ansat som informationsmedarbejder i Norea Mediemission. Som en del af stillingen er han medredaktør for TilLiv.dk.
Kontakt Lars på lj@norea.dk eller 40 47 18 70.

Kristoffer Hummelmose Enevoldsen (f. 1990) læser teologi ved Københavns Universitet. Han er en del af menighedsledelsen i Københavnerkirken. Derudover er han p.t. timelærer på Luthersk Missions Højskole, og han er ansat af Norea Mediemission som redaktør for TilLiv.dk. Kristoffer er gift med Johanna, og sammen har de to børn.
Kontakt Kristoffer på khe@norea.dk eller 22 41 62 14.

Anton Bech Braüner (f. 1991) er kandidat i statskundskab og læser nu teologi på Fjellhaug International University College i København. Derudover er han deltidsansat præst i LM-kirken Amager, og så er han med i redaktionen for TilLiv.dk. Anton er gift med Mathilde, der studerer psykologi.

Kontakt Anton på a_brauner@hotmail.com eller 50 91 73 17‬.

Anders Landkildehus (f. 1996) læser til dagligt teologi på Fjellhaug International University College i København. Han kommer i Nordvestkirken og den tilhørende LMU. Derudover arbejder han pt. som ungdomsforkynder for Luthersk Missions Højskole.

Kontakt Anders på anderslandkilde@gmail.com eller 22 33 29 77.