Om os

TilLiv.dk er en ressourceside, som formidler den kristne tro i tekst, lyd og video. Siden indeholder relevante blogindlæg, dybdegående artikler, opbyggelig forkyndelse og oplærende undervisning. TilLiv.dk bygger på et evangelisk luthersk grundlag og bekender sig til Folkekirkens bekendelsesskrifter. Siden er ejet af Norea Mediemission.

Vi tror, at Gud i Bibelen har åbenbaret sit ufejlbarlige og klare Ord til liv for mennesker. Hvad betyder det for TilLiv.dk?

  1. At Bibelen i dette liv skal være øverste rettesnor for vores meninger, tanker og liv. Det er alene i Bibelen, at vi kan lære Gud at kende, så det bliver til liv, når vi forstår Ordet sådan som Gud og de menneskelige forfattere mente det.
  2. At hvert enkelt menneske, som Gud har skabt i sit billede til liv, derfor har en gudsgivet værdi. Gud skabte nogle som kvinder og andre som mænd, lige i værdi men med forskellige tjenester i familie og menighed, til et smukt og komplementerende liv sammen.
  3. At alle mennesker naturligt fødes med synd og i oprør med deres skaber. Dette bliver til død for det enkelte menneske, da ingen kan fortjene sig til Guds nåde. Vi tror samtidig, at alene troen på Guds søn, Jesus Kristus, kan blive til liv, ved at et menneske derved frelses fra den evige fortabelse, retfærdiggøres og indsættes som Guds børn.
  4. At Helligånden er levende og virkende til liv for os, idet han skaber og opretholder troen gennem nådemidlerne; ordet, dåben og nadveren. Ved troen virker Helligånden en ny lydighed og meget frugt i de kristne til liv for andre. Vi tror dog ikke, at disse gode gerninger er en forudsætning for at blive frelst, men at den sande tro altid bærer frugt.
  5. At Gud kalder alle kristne til at vidne på mangfoldige måder, så Ordet kan blive til liv for mange. Nogle kalder Gud til at virke lokalt, nogle nationalt og andre internationalt.

Lars Malmgaard Jensen (f. 1995)  er informationsmedarbejder i Norea Mediemission. Som en del af stillingen er han medredaktør for TilLiv.dk. Han er uddannet master i teologi fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Lars er gift med Cecilie, og sammen kommer de i Nansensgade Luthersk Mission.
Kontakt Lars på lj@norea.dk eller 40 47 18 70

Anders Zoll Landkildehus (f. 1996) er gift med Rebekka og kommer i Nordvestkirken i København. Her han også sin daglige gang på Dansk Bibel-Institut som teologistuderende. Anders arbejder i Norea Mediemission som redaktør for TilLiv.dk.
Kontakt Anders på al@norea.dk eller 22 33 29 77.

Louise Høgild Pedersen (f. 1990) underviser i latin og sjælesorg på Dansk Bibel-Institut. Louise har en mastergrad i teologi fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole og er nu PhD-studerende i sjælesorg. Kommer i Københavnerkirken.
Kontakt Louise på lhp@dbi.edu eller 20 86 57 11.

Frederik Wind (f. 1997) studerer Medieproduktion og ledelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København. Frederik er gift med Malene, og sammen kommer de i Københavnerkirken.
Kontakt Frederik på frederik2297@gmail.com eller 40 29 40 75.

Silje Soppeland (f. 2001) bor i København og studerer audiologopædi. Hun er aktiv i Nordvestkirken og Nordvestkirkens LMU.
Kontakt Silje på siljesoppeland@gmail.com eller 42 45 14 53.

Alexander Kjøller-Hansen (f. 2000) bor i København. Han læser teologi på Dansk Bibel-Institut og er aktiv i Nordvestkirken og Nordvestkirkens LMU.
Kontakt Alexander på ak-h@dbi.edu eller 52 38 83 25