Læs Bibelen

photo-1536704231234-beca9772ca68 (2)

Bibellæsning er en afgørende del af livet med Jesus. Ofte kræver det dog disciplin og gode vaner. Her får du tre bibellæseplaner, som kan være en hjælp til at gøre læsningen til en god vane. Læseplanerne er alle printvenlige, så du kan printe dem ud derhjemme.

Den store fortælling

Planen bringer dig igennem 1/3 af hele Bibelen, hvor man nogle dage læser en del og andre dage mindre. Planen prioriterer særligt de fortællende passager. Du får også læst centrale afsnit fra profeterne og brevene. Gennem udvalgte tekster fra alle fire evangelier følger du også store dele af Jesu liv.

Den daglige læsemængde varierer, men ligger i gennemsnit omkring 30 vers eller ét kapitel. Nogle dage læser man en del mere, andre dage mindre.

Hele Bibelen med et afkrydsningsskema

Denne bibellæseplan er en oversigt over alle Bibelens kapitler, og er for dig, som gerne vil læse hele Bibelen over kortere eller længere tid. Når du har læst et kapitel, krydser du det af på planen, så du kan se hvor langt du er kommet. Du bestemmer selv, om du vil læse fra begyndelse til slutning, eller om du vil springe frem og tilbage mellem de forskellige bøger.

Planen er venligst stillet til rådighed af Bibellæser-Ringen.

Hele Bibelen på et år

Med denne bibellæseplan kan du læse Bibelen igennem på et år, hvor du hele tiden læser fire forskellige steder i Bibelen. Det giver både variation i læsningen og bedre kendskab til, hvordan Bibelens bøger hænger sammen indbyrdes. Du kan også fordele læsningen over to år, hvor du det første år følger første og tredje række, og det andet år anden og fjerde række. Der er 26 læsninger til hver måned, så dermed også plads til at holde pause eller læse andre tekster.

Planen er venligst stillet til rådighed af Bibellæser-Ringen