Hvad er en relevant prædiken?

"Prædikenen skal være relevant for min hverdag på mandag." Sådan kan man ofte høre det blive sagt. Men er "mandagsrelevansen" den eneste måde, vi vurderer en prædikens aktualitet på?

Ofte hører jeg udsagn i stil med følgende: ”En prædiken om søndagen er relevant, hvis det er noget, jeg kan bruge om mandagen.”

Jeg synes, der er meget godt at sige om det udsagn. Det udtrykker et ønske om, at kristenlivet ikke bare skal isoleres til et par timer søndag formiddag, men faktisk også have konsekvenser i hele livet – alle ugens syv dage. Indholdet i forkyndelsen skal have forbindelse til vores hverdagsliv.

Hvad er en aktuel prædiken?

Når det er sagt, må jeg indrømme, at jeg ikke tilslutter mig udsagnet 100 %. Er en prædiken kun relevant, hvis den har en maksimal, konkret forbindelse til mit hverdagsliv på mandag? Faktisk synes jeg, der er flere centrale kristne emner, som måske ikke i første omgang kun skal appliceres til livet om mandagen, men som alligevel er meget relevante.

For eksempel: At Gud tilsiger mig sin retfærdighed på grund af det, Jesus har gjort. At Jesus har båret min synd over for Gud og at dette er nok for Gud. At Gud ved sin Helligånd har kaldet og vækket mig til en frelsende tro på ham. At jeg har fået fred med Gud og kan se frem til fællesskab med ham i evighed på en ny jord.

Fælles for disse ting er ikke, at de er uden forbindelse til hverdagslivet. Men faren er, at vi risikerer at misse budskabernes kerne, hvis vi ensidigt fokuserer på at gøre dem applikationsbare og anvendelige på en helt konkret måde i hverdagslivet.

Disse budskaber er nemlig nogle, jeg i første omgang må lytte mig frelst til. Og det bliver de ikke mindre aktuelle af. Forestil dig, at et sådant budskab forkyndes søndag formiddag. Bare fordi prædikenens indholdsmæssige tyngdepunkt ikke primært drejer sig om forbindelsen til hverdagen på mandag, ville man ikke kunne anklage prædikenen for at være irrelevant. Man kan også dårligt anklage den for at være højtflyvende og ukonkret. Et sådant budskab – hvis det forkyndes bibelsk sandt – er konkret. Det er relevant og aktuelt. Ikke bare på mandag, men evigt aktuel, fordi det netop skaber og opretholder troen på Jesus.

En falsk præmis?

Kristendommen koncentrerer sig faktisk ikke primært om noget hos mig og om troens udslag i mit hverdagsliv, men om noget der sker hos Gud: At Gud på grund af Jesus frelser mig.

Når dette er sagt, synes jeg, at der kan blive afdækket en potentiel falsk præmis i udsagnet ovenfor. Vi skal nemlig ikke først og fremmest vurdere, hvad jeg mener er en relevant prædiken for mig. I stedet må vi lade Gud og hans Ord bestemme, hvad en relevant prædiken er.

En fuld mand på en hest

At der ønskes prædikener med mere relevans for hverdagslivet, tror jeg kan ses i sammenhæng med en større tendens: at der i det hele taget ønskes mere fokus på discipelskab. Det er en tendens jeg synes man kan se i bogudgivelser, forkyndelse, målsætninger, prioriteringer, mv.

Det er godt at få Bibelens klare tale om discipelskab frem i lyset og tale sandt og sundt om livet som kristen i hverdagen. Jeg tror også det er rigtigt, når man siger, at der har været talt for lidt om dette førhen. Måske har de ”evighedsaktuelle” prædikener ikke levnet plads for de ”mandagsaktuelle”.

Men i en tid, hvor der – hvis jeg har ret i mine observationer – sker en lille fokusforskydning, skal vi passe på ikke at ende i modsatte grøft: At ”mandagsfokusset”  i forkyndelsen tager alt pladsen.

Martin Luther sammenlignede kristne med en fuld mand på en hest. Først tipper han til den ene side for derefter at tippe til den anden side. Dermed sidder han aldrig lige op på hesten. Sådan er det med kristne, sagde Luther: Først tenderer de for meget til det ene. Når der så forsøges at rette op på det, bliver balancen ikke sund, men de tipper tværtimod til den anden side.

Jeg er ikke profetisk nok til at sige om det er ved at ske på den kirkelige højrefløj i Danmark, men med  Luthers pointe i tankerne mener jeg faktisk, at det er en overvejelse værd.

Evighedsaktualiteten

I mødet med udsagnet om at forkyndelsen skal være relevant for mit liv på mandag, tænker jeg tit på et gammelt citat: ”Den forkyndelse som har kontakt med evigheden, er aktuel til hver en tid.”

Hvornår har du sidst hørt en prædiken, der ikke bare var aktuel for din hverdag på mandag, men var evighedsaktuel?

 

Blogindlæg på TilLiv.dk afspejler ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter.

Del:

Del på twitter
Twitter
Del på facebook
Facebook