Mathias Richard Jefsen-Hansen

Mathias Richard Jefsen-Hansen (f. 1992) er stud.theol. og ansat som præst i LM-kirken Skjern. Gift med Kathrine.

Nedenfor finder du Mathias Richard Jefsen-Hansen’s ressourcer: