Peter Leif Mostrup Hansen

Peter Leif Mostrup Hansen (f. 1981) er forstander på KFS´ledertræningscenter (LTC). Tidligere har han været frimenighedspræst i Luthersk Missions frimenighed RandersKirken. Gift med Elisabeth og far til tre drenge.

Nedenfor finder du Peter Leif Mostrup Hansen’s ressourcer: