Sprint Korsholm

Sprint Aagaard Korsholm (f. 1958) er cand. theol. og undervisningskonsulent i Indre Mission og præst i IM-frimenigheden Broen.

Nedenfor finder du Sprint Korsholm’s ressourcer: