Gud virker gennem sit ord

Også i dag taler Gud til os gennem sit ord. Det gør han, for at vi skal søge ham, hvor han er nær

Børge Haahr Andersen prædiker over Es 55,6-11.

Esajas’ bog handler om profeten, der skulle tale om, at Israel skulle miste deres land, deres konge, deres hjem og familie, og jo mere profeten advarede, jo mere døve og forhærdede blev de. Men efter dommen følger en ny begyndelse, knyttet til Herrens tjener, og til Guds ord, som vil skabe den virkelighed, ordet taler om, og hvor hele verden skal være involveret.

Videoen er produceret af Dansk Bibel-Institut.

Relaterede prædikener