Moses – og Moses’ Gud: At huske Guds gerninger

Ved at få et billede af Israels historie får vi et billede af Gud selv.

Jens Ole Christensen gennemgår i fire bibeltimer historien om Moses og Moses´ Gud ved bibelkursus på Bornholm, 2009.

Gud som dommer og frelser, Gud i hans vrede og i hans nåde.

Sidste af fire timer om Moses: 5 Mos 32,1-43.

 

Afspil prædiken

Gem lydfil

Del:

Twitter
Facebook