Troen skal leves ud i livet

Er Gud spærret inde i kirken og i missionshuset og glemt udenfor i vores hverdagsliv?

Livet med Gud viser sig i livet med næsten.

Holdt på Haderslev Næs Bibelcamping i 2014.