1 Sam 4-7 – Hvor er dit hjerte?

Dan Hessellund tegner og forklarer sig igennem 1. Samuelsbog kapitel 4-7. Samuel er en profet, der går i forbøn for Israel.