ApG 17,22-31 – Gud er skaber, herre og dommer

I denne video tegner og forklarer Dan Hessellund sig igennem Apostlenes Gerninger 17,22-31. Gud er skaber, herre og dommer - og de tre ting hører sammen. Hør og se hvordan i denne video.