Hvem er Gud?

Hvem er Gud egentlig og hvad vil han os? I denne undervisningstime gennemgås det bibelske gudsbillede, og der ses på, at Gud taler både gennem lov og evangelium.

I to undervisningssessioner tages der fat i forståelsen af det bibelske gudsbillede. I den første time så Peter Olsen på historiske og nutidige forvrængninger af det bibelske gudsbillede, mens der i denne time fokuseres på det bibelske billede af Gud.

Timerne blev holdt som oplæg mandag d. 26. januar 2015 til en kursusaften for kredsstyrelser, ældsteråd, bestyrelser i Luthersk Mission og LMBU i Vestjylland.

Hør den første undervisningstime: Gudsbilledet er under forandring.

 

(Peter Olsen har efterfølgende sendt nogle ekstra bemærkninger, for at præcisere og tydeliggøre nogle formuleringer i det mundtlige oplæg, og for at afklare eventuelle misforståelser – se dokument her.)

Relateret undervisning