Hvordan være troende blandt ikke-troende?

Hvordan skal jeg som kristen være, når jeg er ude blandt ikke-troende? Det giver Louise et godt bud på!