Kol 2,6-8 – Se til at ingen fanger jer!

I denne video tegner og forklarer Dan Hessellund sig igennem Kol 2,6-8. En del af livet med Jesus handler om at blive opbygget, rodfæstet og grundfæstet.