Rom 4,1-25: Abrahams tro og vores tro

Samtaler om Romerbrevet: Dette afsnit om Romerbrevets fjerde kapitel kommer Paulus ind på Abraham som troens far.

I denne undervisningsserie gennemgår Henrik Nymann Eriksen og Christian Maymann Paulus brev til Rom i samtaleform. Begge har et indgående kendskab til brevet, som de kyndigt deler ud af. Både opbyggelige pointer og udfordrende passager tages op.

Hele serien kan findes på Luthersk Missions Højskoles youtube-profil via dette link.