Rom 5,1-6 – Fred med Gud i trængslerne

I denne video tegner og forklarer Dan Hessellund sig igennem Rom 5,1-6

Relateret undervisning