Rom 8,18-39: Guds barn og Guds arving

Samtaler om Romerbrevet: Dette afsnit om anden del af Romerbrevets ottende kapitel handler om, hvordan en kristen har et lidelsesfælleskab med Kristus. Det handler også om, hvordan vi er hans børn og arvinger.

I denne undervisningsserie gennemgår Henrik Nymann Eriksen og Christian Maymann Paulus brev til Rom i samtaleform. Begge har et indgående kendskab til brevet, som de kyndigt deler ud af. Både opbyggelige pointer og udfordrende passager tages op.

Hele serien kan findes på Luthersk Missions Højskoles youtube-profil via dette link.