Salme 32,6-11 – Et nyt liv indefra

I denne video tegner og forklarer Dan Hessellund sig igennem Sl 32,6-11.