Salme 96 – Jesus er ophøjet over alle guder

I denne video tegner og forklarer Dan Hessellund sig igennem Salme 96.