Salme 98 – “Jesus, Guds Lam” er den ‘nye sang’

I denne video tegner og forklarer Dan Hessellund sig igennem Salme 98.

Relateret undervisning