Rom 1,9-17: Bøn og tema

Samtaler om Romerbrevet: Dette afsnit giver en gennemgår Rom 1,9-17, hvor Paulus afslører sin bøn for menigheden i Rom, og hvor han slår temaet for brevet an.

I denne undervisningsserie gennemgår Henrik Nymann Eriksen og Christian Maymann Paulus brev til Rom i samtaleform. Begge har et indgående kendskab til brevet, som de kyndigt deler ud af. Både opbyggelige pointer og udfordrende passager tages op.

Hele serien kan findes på Luthersk Missions Højskoles youtube-profil via dette link.

Relateret undervisning