Salme 32,1-2 – Ærlighed varer længst

I denne video tegner og forklarer Dan Hessellund sig igennem Sl 32,1-2.