Afhængighed af Gud

Luthers Katekisme som inspiration: Er det at være kristen kun noget jeg er om søndagen eller søger jeg Gud uophørligt? Den australske præst John Kleinig beskriver, hvordan Luthers store Katekismus kan være en hjælp til at modtage alle Guds gaver.

Et træk ved Luthers store Katekismus, som kun har fået lidt opmærksomhed, er dens gentagne vægtlægning på det daglige kristenliv, som en proces hvori vi dagligt modtager fra Gud. Hans daglige omsorg for os resulterer i, at vi i tro modtager alt det, som Gud giver os til livets opretholdelse.

Ovenstående syn på vores vedvarende afhængighed af Gud har vi mistet i vores samfund, fordi vi har vrangforestillinger om personlig selvbestemmelse og en illusion om, at vi faktisk ejer alt selv som vores personlige ejendom. Guds Ord lærer os, at sådan er det overhovedet ikke. Ligesom vi modtager vores liv fra Gud hvert eneste øjeblik i livet, sådan får vi også dagligt alt andet fra Ham. Men på trods af det agerer kristne alt for ofte, som om de var deres egne guder i stedet for at agere som rigt velsignede modtagere af Guds daglige overflod. De overtræder det første bud i stedet for at sætte deres lid til Gud fremfor sig selv og det de ejer.

Husk Guds omsorg for det daglige liv

Det er dét, Luther imødegår i den Store Katekismus med dens vægtlægning på det daglige liv i tro. Luther minder os om, at vi skal bruge Den store Katekismus til at minde os om Guds vedvarende omsorg for os, så vi dagligt modtager alt fra ham og bliver inspireret til at hengive os selv til ham. Hver af dens fem hoveddele spiller en rolle. Luther argumenterer for, at vi dagligt skal reflektere over de 10 bud som en vejledning i, hvad Gud kræver af os og ønsker for os. Den Apostolske Trosbekendelse er en påmindelse om en bekendelse af troen på alt det, som Gud har givet og stadigvæk giver os. Luther taler også for at vi dagligt bruge Fadervor og huske på vores dåb. I alle disse ting forudsætter han, at vores daglige liv i tro afhænger af Guds daglige omsorg for os, både som skabninger i verden og som hellige i kirken.

Guds omsorg gælder både troende og ikke-troende

I den daglige vandring i tro på Gud er vi også afhængige af Guds omsorg for vores legemlige liv i verden. Der giver han dagligt brød til os og alle mennesker på jorden. Ja, “det er ham, der giver os krop, liv, mad, drikke, næring, beskyttelse,” og så videre, som Luther skriver. Igennem både naturen og gode politikere giver han os “vort daglige brød og alle dette livs bekvemmeligheder”. Alt, hvad vi er, og alt, hvad vi har, kommer dagligt fra ham. Han har omsorg for alle vores behov og i sin trofasthed giver han os alt hvad vi behøver i livet.

Den daglige modtagelse af ovenstående legemlige velsignelser, afhænger ikke af vores tro på Gud. De foræres af Gud til alle mennesker, uanset om de tror på ham eller ej. Men de modtages anderledes af dem, som tror på ham. De troende modtager dem nemlig bevidst, velovervejet og lydigt. Ifølge trosbekendelsens første artikel modtager de dem som gaver fra ham, når de dagligt tænker over, hvad Gud giver, sådan at de må “mærke og se hans faderhjerte og grænseløse kærlighed“ for dem som deres skaber og himmelske Far. Troen på hans omsorg for dem, inspirerer de troende til at bede dagligt om det de behøver, f.eks. ved at bruge Fadervor!

Den daglige vandring i tro afhænger af Helligånden

Frem for alt afhænger den daglige vandring i tro af det som virkes af Guds Hellige Ånd, som han giver til sit folk. Mens Guds skaberværk og frelsen på korset allerede er gennemført, så fortsætter Helligånden med at virke i kirken og i den troendes liv i dag. Gennem Ordet drager han os dagligt til sig selv for at give, øge og styrke troen på Kristus. Dét, som Kristus har vundet for os, formidler Ånden til os i kirken og i det kristne hjem. Ved Kristi nærvær hos os i kirken og når vi dagligt under bøn læser Guds Ord, er Helligånden ikke bare hos os, men han formidler også et nyt lys, som Kristus lover i Matt 18,20: “For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem”. På samme måde som solen oplyser Helligånden dagligt vores sind.

Ikke ejere, men modtagere af Guds gaver

I og ved os selv ejer vi intet. Vores forening med Kristus, gør os ikke til permanente ejere af åndelige gaver, men vedvarende modtagere af dem. Dagligt! Guds gaver er kun vores, når vi fortsætter med at modtage dem i tro på Guds Ord, når vi tænker på det og beder over det. Det er derfor, at Gud i 5. Mos 6,6-9 har lært os, at vi dagligt skal huske på hans ord. Eftersom Gud dagligt i katekismen underviser om sig selv, sin vilje for os og sine gaver, skal vi også dagligt tænke over det og dagligt bruge det til at “modtage styrke, trøst og hjælp” fra ham. Fordi vi synder dagligt, har vi også brug for dagligt at modtage tilgivelse for at leve for Guds ansigt med en god samvittighed. Fordi vi dagligt fristes af djævelen, så længe vi lever, har vi også brug for at modtage daglig åndelig beskyttelse fra Guds Ord. Fordi vi ikke kan opretholde vores eget åndelige liv ved hjælp af vores egne ressourcer, har vi brug for at modtage daglig næring fra Guds Ord og Kristi hellige nadver.

Hele det kristne liv kan føres tilbage til dåben, som ikke bare er en fortidig begivenhed, men fortsætter sin virkning også i dag. Hele det kristne liv er faktisk “intet andet end daglig dåb, én gang begyndt og derefter fortsat lige siden”, som Luther skriver. I foreningen med den opstandne Herre Jesus i dåben, er vi deltagere i hans død og opstandelse hver eneste dag i vores liv og i hele livet her på jorden. Ved daglig omvendelse undertrykker vi det syndige selv, og indgår i det nye liv som Kristus giver os. Vi ifører os Kristus som vores daglige ”dragt”, som vi altid har på. Hver dag vender vi tilbage til Kristus og modtager tilgivelse fra ham.

Katekismen lærer os ikke alene, hvad Gud giver os dagligt igennem sit ord, men den giver os også “styrke, trøst og hjælp”, når vi tænker over ordene. Jo mere vi arbejder med den, jo mere vil vi finde, som vi kan lære; jo mere vi modtager fra den, jo mere vil vi værdsætte den, når vi bliver mere og mere sultne og tørstige efter hvad Gud har at tilbyde.

 

Oversat og forkortet af Jonas Nørgaard

Del:

Twitter
Facebook