Evangeliets sejrsgang i Apostlenes Gerninger

Følg udviklingen i spredningen af evangeliet i Apostlenes Gerninger.

1,1 – 6,7: Evangeliet forkyndes først i Jerusalem

 • 1,1-26: Den opstandne Jesus lover hans disciple, som er samlet, at de vil modtage kraft når Helligånden kommer over dem og de skal være hans “vidner i Jerusalem, og i hele Judæa, i Samaria, og helt til jordens ende” (1:8).
 • 2,1-47: Mange tilflyttede jøder, fra “alle folkeslag under himmelen,” som var samlet for at fejre Pinsedag i Jerusalem, hører evangeliet om Jesus. Mere end 3000 mennesker kommer til tro og bliver døbt (2:41, 47).
 • 3,1 – 4,31: Mange af jøderne som hørte Peter og Johannes forkynde evangeliet i templet kommer til tro. I alt 5000 mænd (4:4).
 • 4,32 – 6,7: På trods af særk forfølgelse, fortsætter Ordet om Herren med at sprede sig til skarer af både mænd og kvinder i Jerusalem inkluderet et    større antal præster. (5:14-15; 6:7).

6,8 – 9,31: Evangeliet spreder sig til Judæa og Samaria

 • 6,8 – 7,60: Evangeliet fortsætter med at blive forkyndt af Stefanus indtil han lider matyrdøden under de jødiske ledere
 • 8,1 – 8,40: På grund af Guds almagt fører den hårde forfølgelse af kirken til at evangeliet spreder sig til Judæa og Samaria (8:1) og dermed opfyldes det næste trin i Jesu mission (1:8). Filip forkynder i Samaria, hvor mange med glæde tager imod evangeliet, også troldmanden Simon (8:6, 12-13, 25). Samaritanerne modtager dog først Helligånden ved apostlenes hænder. Til slut møder Filip en etiopisk hofmand som kommer til tro på Jesus (8:35-38)
 • 9,1-31: Saulus, som ivrigt har forfulgt kirken, kommer til tro efter at være blevet konfronteret af den opstandne Herre Jesus (9:17-22) og får som opgave at forkynde evangeliet til ”hedningene og konger og Israels børn” (9:15). Til jørdenes overraskelse forkynder Saulus (nu Paulus) umiddelbart om Jesus i synagogerne i Damaskus (9:20) og kirken vokser under fredfulde forhold i Judæa, Gallilea og Samaria (9:31).

9,32 – 12,24: Evangeliet spreder sig til hedningerne

 • 9,32 – 11,18: Efter Æneas’ helbredelse omvender Lydda og Sharons hus sig til Herren (9:35). På samme måde kommer mange i Joppe til tro på Jesus efter at Tabita opvækkes fra de døde (9:42). Og til slut, til stor overraskelse for de troende blandt jøderne, kommer Helligånden over hedningene og Kornelius og hans hus kommer til tro på evangeliet (10:44). Dørene til hedningemissionen er nu åben!
 • 11,19 – 12,24 Gennem forfølgelse spreder evangeliet sig til jøderne i Føniken, Cypern og Antiokia. Evangeliet bliver forkyndt også for hedningerne i Antiokia, hvor mange kommer til tro på Jesus (11; 21,24). Kirken etablerer sig ved Barnabas’ og Paulus’ forkyndelse (11:26) og Paulus bliver den nye base for Paulus’ tre missionsrejser i Lilleasien, Makedonien og Grækenland. I Jerusalem forsætter Guds ord med at sprede sig på trods af at Peter fængsles og Jakob henrettes (12:24)

12,25 – 16,5: Evangeliet spreder sig til Lilleasien

 • 12,15 – 14,28: Efter at have modtaget kaldet til at vidne om evangeliet (13:2-3) sejler Paulus og Barnabas fra Antiokia (i Syren) til Cypern og videre til Pisidien hvor de besøger byerne Antiokia, Ikonium, Lystra og Derbe. På vejen møder de meget modstand mod deres forkyndelse fra både jøder og hedninger som næsten får Paulus stenet til døde (14:19). Ved Guds nåde kommer en romerske leder (13:9) og mange hedninger til tro og evangeliet spreder sig udover hele regionen (13:48-49; 14:1, 21, 27).
 • 15,1 – 16,5: På trods ad buddet om at ikke-jødiske troende skal omskæres sender mødet i Jerusalem udsendinge til en menighed i Antiotika for at opmuntre dem i troen (ved at bede dem om ikke at være en anstødssten for de jødiske troende). Videre besøger og styrker Paulus og Barnabas kirkerne, som de plantede på deres forrige missionsrejse selv om at de nu vælger at skilles sig (15: 39-40; 16:1)
 • Antallet af troende fortsætter med at vokse (16,5)!

16,6 – 21,16: Evangeliet spreder sig til Europa

 • 16,6 – 17,15: Under Åndens ledelse og kraft bringer Paulus og Silas evangeliet til Makedonien, nærmere bestemt til byerne Filippi, Tessalonika og Berøa. På trods af at de bliver fængslet, slået og pint, kommer mange til tro på Jesus: Lydia og hendes familie (16,14-15), fangevogteren i Fillippi og hans familie (16,30-34), nogle få jøder, mange gudfrygtige grækere og flere fornemme kvinder (17,4-5,12).
 • 17,16 – 18,22 På trods af at Paulus gøres til nar i Atten på grund af sin tro på opstandelsen, slutter nogle mænd og kvinder sig til ham og troen på Jesus (17,34). På samme måde i Korinth, trods stærk modstand fra jøderne, kommer Krispus, lederen i synagogen, og hele hans hus og mange andre korintere til tro på evangeliet og lader sig døbe (18:8).
 • 18,23 – 19,41: Paulus underviser i Efesos i to år sådan at alle områderne i Asien hører Herrens ord, både jøder og grækere (19:10). Efter at Paulus udfører nogle helbredelser og uddrivelser i Jesu navn, kommer der frygt over alle, som priste Jesu navn og mange omvendte sig fra deres onde livsførelse. “Således fik orden ved Herrens kraft stadig fremgang og styrke” (19:20).
 • 20,1 – 21,16: Paulus rejser gennem Makedonien og Grækenland hvor han opmuntrende dem og tog afsked med kirkerne i disse regioner, samt med Efesos´ ældste på sin vej til Jerusalem.

21,17 – 28,31: Evangeliet på vej til Rom

 • 21,17 – 23,35: I møde med modstand, arrestation, fængsling og sabotage, lykkedes det alligevel Paulus at forkynde evangeliet til alle de jøder som er samlet i Jerusalem, til det jødiske råd og til hans romerske fangevogtere.
 • 24,1 – 26,32: På ny, under en forsvarstale, forklarer Paulus evangeliet til de romerske lederne, Felix, Festus og Agrippa, kongen i Judæa og opfylder det Jesus har lovet ham (Apg 9:15-16).
 • 27,1 – 28,31: Selvom han blev sat fast på et skib, lider skibbrud på Malta og bliver fængslet i Rom, fortsætter Paulus med at vidne for sejlerne og soldaterne, det maltesiske folk og Apostlenes gerninger afsluttes med at Paulus proklamerer Guds rige og lære om Jesus Kristus med stor frimodighed og uden modstand.’ (28:31). Fra Rom og over mange århundrede, fortsætter evangeliet med at sprede sig til “jordens ende.”

 

Artiklen er oversat af Enok Breum Mogensen. Originalen findes her.

Rettigheder til grafik: visualunit.me.

No items found

Del:

Twitter
Facebook
Relaterede artikler