Hvad betyder ordet “frelse”?

Både i Bibelen og i menigheden møder vi ofte ordet "frelse" - men hvad betyder det egentligt?!? Hvor kommer det danske ord fra, og hvad betyder på Bibelens originale sprog?

Det udtryk går tilbage til den tid, hvor man havde slaver. Når man skulle føre slaverne fra et sted til et andet, bandt man dem ofte sammen med jernringe om halsen bundet sammen med lænker fra den ene til den anden. Heldigvis skete det også at slaver blev frigivet og frikøbt. Da blev jernringen løftet af halsen, slaven blev ”frihalset”. Dette udtryk er blevet sammentrukket til ordet ”frelst”. Der ligger altså en stor betydning bag ordet.

Ud fra dette billede kan det virke som om frelse indebærer en radikal forandring?

Ja, og det er absolut også tilfældet. Ud fra bibelen er det klart, at vi er bundet som slaver af synden. Synden påfører os en ubetalelig skyld, samtidig med at den repræsenterer en magt som binder os.

Jesus svarede dem: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver som gør synd, er syndens træl.  (John 8, 34)

Når vi bliver frelst, bliver vi fri fra dette. Der begynder et helt nyt liv. Vi som før var Gud imod, er nu med Gud. Dette er noget Jesus har klaret for os.

Hvis sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. (John 8, 36)

Hvad betyder ”frelse” på de bibelske grundsprog?

Et almindeligt brugt ord for frelse betyder egentligt, at gøre hel – helbrede. Det hænger sammen med at forholdet mellem mennesker og Gud blev ødelagt af synden. Der kom et skel mellem de første mennesker og Gud. Vi ser det ved at de gemte sig for Gud. Da kom synden og skylden ind mellem Gud og mennesker.

Dette måtte der ryddes op i. Det var det Jesus gjorde, da han tog al verdens synd og skyld på sig og døde på korset. Der blev ”gjort op” for os alle. Gennem troen på ham kan vi få et helt og lægt forhold til Gud igen. Luk 1, 76-79; jf. Es. 59,2:

Og du, mit barn, skal kaldes den Højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse, takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vore fødder ind på fredens vej.

Betyder det at frelse indebærer at vi bliver frelst fra noget og til noget andet?

Ja, det ligger i Jesu eget navn, som betyder ”Frelser”. Han fik dette navn fordi han skulle ”frelse sit folk fra deres synder” (Matt 1,21).

  • Vi er frelst fra synden til barnekår hos Gud. (Gal 4, 4-5)
  • Vi er frelst fra djævelen og verden for at tilhøre Gud og have del i hans rige. (Gal 1, 4; Kol 1, 13)
  • Vi er frelst fra døden for at få evigt liv. (Joh 3, 16)
  • Vi er frelst fra vreden for at få del i Guds nåde. (Rom 5, 9; Tit 2, 11)

Kort til slut: Hvad er det centrale i det bibelske begreb ”frelse”?

Det er at vi gennem Jesus har fået et helt og ordnet forhold til Gud igen, sådan vi kan blive Guds bøn – både her i tiden og i evigheden

 

Oversættelsen er foretaget af Enok Breum Mogensen.

Del:

Twitter
Facebook
Relaterede artikler