Trosprøve på vej

Der er ingen hjælp i at sætte lyset under en skæppe.

Hun skulle bare vide, den unge, mor der kom på besøg i Silkeborg LM’s legestue, hvor mange gange jeg siden har tænkt på hende og snakket om hende.

Hun var nok lidt skeptisk som udgangspunkt. Men efter at have deltaget i samlingen, hvor vi bl.a. sang Ingen er så tryg i fare, og dagens fortælling handlede om den tiende plage og den første påske, forsvandt hun ganske hurtigt ud ad døren under påskud af, at den lille skulle sove.

Senere kom der en sms, hvor hun forklarede, at det var blevet for meget for hende. Det, vi sang, og det, jeg fortalte.

Det blev jeg selvfølgelig ked af; jeg vil ikke så gerne skræmme folk væk. Alligevel blev jeg også lidt glad. Jeg vil gerne lade lyset skinne klart. Jeg vil gerne, at der skal lyde et ord om Jesus, og at flere lærer ham at kende.

Ordet om korset kan forarge. Det burde ikke være en overraskelse, for det forbereder Bibelen os på. Måske er det mere overraskende, at det ikke oftere sker så tydeligt som med den unge mor.

Det rejser spørgsmålet: Hvad er det, vi forkynder?

Ordet om korset kan – ud over at forarge – nemlig også føre til tro. Derfor er der ingen hjælp i at sætte lyset under en skæppe. ”Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker” (Rom 10, 14b-15)?

Vi kan derfor ikke lade være!

Men det kan komme til at koste at være tro mod Guds ord, også i vores del af verden. Den finske politiker Päivi Räsänen måtte fx sidste år i retten for beskyldninger om hetz og hadtale, fordi hun citerede Bibelens ord mod homoseksuelt samliv. Hun risikerede to års fængsel. Alle anklager blev dog afvist i ytrings- og religionsfrihedens navn.

Hendes ro, frimodighed og tillid til Gud undervejs gjorde indtryk på mig. Hun fortalte bagefter, at hun så på det som et privilegium at have været igennem afhøringerne – med sin bibel foran sig, fordi hun fik en chance for at pege på Bibelens lære og Jesu budskab om forsoningen.1udfordringen.dk/2022/04/stor-sejr-for-tros-og-ytringsfriheden/

Jeg tænker, vi som kristne må ruste os til nye angreb. I Norge er der fx et nyt lovforslag på vej, som vil gøre det forbudt og strafbart at bruge ”metoder til at få et andet menneske til at ændre, fornægte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kønsidentitet.”2 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forbud-mot-konverteringsterapi-pa-horing/id2920610/

Lovforslaget omfatter ikke kun den såkaldte konverterings- eller omvendelsesterapi, der i øvrigt næsten ikke anvendes. Lovforslaget gælder også de situationer, hvor en person frivilligt opsøger en sjælesørger. Sjælesørgeren kan i så fald risikere 6 års fængsel.

En lignende lov findes allerede i Danmark, men lovforslaget i Norge er mere yderliggående. Det er dog ikke vedtaget endnu; måske standses forslaget af samme grundlovssikrede ret til ytrings- og religionsfrihed som i Finland.

”Til forskellige tider er det forskellige dele af Guds ord, der kommer under angreb. Der, hvor angrebet sættes ind i vor egen tid og generation, der må vi bevise vor troskab – og kærlighed,” for ”vi kan ikke gøre noget bedre og mere kærligt over for andre end at række dem det Guds ord helt og uafkortet i lov og evangelium.”3Mikkel Vigilius i Nåde og sannhet, festskrift til Jan Bygstad, Lie og Hermansen (red.), Efrem Forlag 2022, s. 202

Det rykker tættere på, men jeg vil prøve at glæde mig over det – og bruge anledningen til at fortælle om Jesus.

Fodnoter:

Fodnoter:
1 udfordringen.dk/2022/04/stor-sejr-for-tros-og-ytringsfriheden/
2 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forbud-mot-konverteringsterapi-pa-horing/id2920610/
3 Mikkel Vigilius i Nåde og sannhet, festskrift til Jan Bygstad, Lie og Hermansen (red.), Efrem Forlag 2022, s. 202

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook