Den tredje tvivl

Den tredje tvivl springer ud af den erkendelse, at mine tanker og meninger altid vil være påvirket af min tid og kontekst.

Kristne har altid tvivlet, men dog ikke altid på samme måde.

I århundreder var tvivlen lig den klassiske anfægtelse: Er min tro mon god nok? Er jeg frelst? Med moderniteten blev anfægtelsen langt på vej skiftet ud med tvivlen på Gud: Findes Gud overhovedet? Og er Gud god eller ond? Engageret eller ligeglad?

Men i dag, i den senmoderne tidsalder, er anfægtelsen og gudstvivlen for manges vedkommende ved at blive udskiftet med det, som Leif Andersen i sin nyeste udgivelse kalder for den tredje tvivl.

Dette er ikke tvivlen på, om Gud findes, eller om min tro er god nok til at frelse mig, men tvivlen på, hvorfor jeg i det hele taget tror, som jeg gør.

Den tredje tvivl springer nemlig ud af den erkendelse, at mine tanker og meninger altid vil være påvirket af min tid og kontekst. I hvert fald til en vis grad. Ville jeg være kristen, hvis jeg ikke var født i et kristent land? Eller ind i en kristen familie? Hvad hvis jeg var født i Tyrkiet … Ville jeg så ikke være muslim og anse den islamiske tro for at være den åbenlyse sandhed? Eller ville jeg ikke anse al tro for de rene nonsens, hvis jeg var født ind i en ateistisk familie?

Kort sagt: Er alt, hvad jeg tænker og tror, ikke formet af det såkaldte ”fortolkningsfællesskab”, som jeg tilfældigvis er en del af? Dette er den tredje tvivl. Tvivlen på min egen evne til at erkende.

Den tredje tvivl er en stærk og medrivende bog. Ja, til tider får man næsten en følelse af at læse en thriller. En erkendelsesteoretisk thriller. Men det er bare ikke en fiktiv hovedperson, der er truet på livet, men mine egne kæreste og mest uopgivelige værdier og holdninger. Alt det, som er med til at definere mig. Det er det, der bliver truet af den tredje tvivl.

Men uden at afsløre for meget kan jeg godt sige, at Leif Andersen ikke kun formår at redegøre for, hvordan den tredje tvivl truer alt og alle, men også viser vejen ud. At der på den anden side af den tredje tvivl faktisk findes en virkelighed, hvor det er helt rimeligt at fastholde sin overbevisning. Med fuld intellektuel dækning.

Det er klart, at det ikke er alle, der kæmper med den tvivl, som Leif Andersen beskriver, og for dem vil bogen og den ”løsning”, den giver, være mindre relevant. For nogle vil bogen måske også fremstå for akademisk og virkelighedsfjern.

Men for dem, der har mærket den tredje tvivl på egen krop, er Den tredje tvivl en gave. Stilen er essayistisk og kan til tider forekomme en smule kaotisk, ja, næsten som en bevidsthedsstrøm. Men har man det OK med det, og er man klar til at sætte sig selv i spil i læsningen, er der rig belønning i vente.

 

Leif Andersen: Den tredje tvivl

Bibelselskabets Forlag, 2023

280 sider

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook
Andre BUDSKABET artikler: