“Dyb hvile og dynamisk liv”

Jens Ole Christensens nye bog om Jesu måske mest kendte og udfordrende tale; Bjergprædikenen.

Alle, der har læst bjergprædikenen, har fundet løfterige og inspirerende passager. Som når Jesus lover de åndeligt fattige himmeriget eller lærer os at bede Fadervor. Men de selv samme har med garanti også fundet anfægtende og udfordrende passager. Som når Jesus siger, at kun de rene af hjertet skal se Gud, eller at porten er snæver.

Bjergprædikenen læst langsomt

Jens Ole gør netop hvad undertitlen siger: ”Bjergprædikenen læst langsomt”. Mange af os har det bare svært ved netop det – at læse teksten langsomt og grundigt. Bogens format er en livsnær og forkyndende ”bibelkommentar”, hvor læseren både indføres i teksten og dens forskellige tolkningsmuligheder, mens han sideløbende relevant og livsnært anvender budskabet i hverdagslivet. Derfor er Jens Oles bog et unikt redskab til ved hans kyndige og langsommelige læsning at se gemte, glemte eller måske ignorerede skatte og udfordringer i teksten.

Han hverken taler uden om eller bortforklarer kanten i Bjergprædikenen, men med et godt øje for det anfægtede hjerte, læser han Jesu ord ligefremt, befriende og udfordrende. Jens Oles forståelse af bjergprædikens formål afslører han selv i følgende citater: ”Det meste af Bjergprædikenen er ikke svær at forstå. Vanskeligheden består i at acceptere det og praktisere det” og ”Denne bog er skrevet ud fra overbevisningen om, at Jesus ønsker, at hans disciple skal praktisere Bjergprædikenen. Den er ikke alene talt i et ønske om, at vi skal komme til kort i mødet med den, så vi derfra bliver sultne efter evangeliet.”

Sjælesørgerisk og velskrevet

Bogen fra ende til anden gennemsyret af, at Jens Ole læser bjergprædikenen med et ”luthersk anfægtet hjerte” for øje. Tydeligst ses det ved, at han forstår bjergprædikenen med saligprisningernes stærkt evangeliske natur som klangbund, og han hjælper læseren til både at høre bjergprædikenens nådefulde tilsigelser og udfordringer fra ende til anden.

Bogen er forbilledlig grundig, hvor forskellige tolkninger vendes og drejes som en god bibelkommentar. Befriende ærlig, når JOC en del gange blankt erkender, at der er elementer i teksten han ikke forstår. Og så er den opløftende letlæst, eftersom den er krydret med refleksionsspørgsmål, erfaringer, citater og små historier.

Bogens svage sider

Potentielle ankepunkter er der ikke mange af. Dog er det frustrerende, når JOC blot henviser til et par kapitler i hans egen bog ”Når tro og liv brager sammen”, når han undviger spørgsmålet om ”den uskyldige parts” mulighed for gengiftning. Eller fx når han for min smag lidt for hurtigt og simpelt affærdiger spørgsmålet om, hvad Jesus forstår ved ”Faderens løn”.

Dyb hvile og dynamisk liv kan varmt anbefales til alle, der ønsker en bedre forståelse af Jesu tale. Den kan læses individuelt, men egner sig med mange refleksionsspørgsmål og lign. også til bibelstudiegrupper. Bogen blev udgivet d. 30 august af LogosMedia under forlagsgruppen Lohse, og den er på ca. 190 sider.

Boganmeldelsen blev oprindeligt bragt i en kortere udgave i avisen Tro&Mission.

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook