“Forvandlet ved at se – vejen til helliggørelse” – Henrik Nymann Eriksen

"Helliggørelse er altså ikke teologisk feinschmeckeri. Det er en konkret virkelighed vi er sat ind i, og en opgave vi er sat til at vokse i, men først og fremmest er det en nådefuld gave fra Gud, og han har lovet at være med, både når vi lykkes, og når vi fejler. Det beskriver denne bog utrolig fint."

Helliggørelse. Det er måske et begreb, du har hørt teologer eller prædikanter bruge med den største selvfølge fra prædikestolen, og måske er det for dig endnu et diffust og abstrakt fænomen, som du tænker mest af alt er relevant i hardcore teologi-miljøer. Jeg kan ikke undvige, at jeg selv tænkte i de baner, da jeg fik stukket Henrik Nymann Eriksens nye bog i hånden. Derfor er jeg også taknemmelig over, at en sådan bog er blevet skrevet, og at jeg fik den læst – for hold da op, jeg tog fejl. Helliggørelse handler i bund og grund om at leve med Jesus og vokse tættere og tættere sammen med ham, så jeg ligner ham mere og mere. Det handler om at leve efter Guds gode vilje her på jord og at afspejle ham i vores hverdag – hvis det ikke er relevant for enhver kristen, så ved jeg ikke, hvad er!

Skabt til en relation med Gud

”Gud længes efter, at vi skal komme til at ligne ham mere og mere. Det er ikke en betingelse for hans kærlighed, tilgivelse og åbne favn, men en følge” (s. 10). At vi skal vokse i hellighed og kærlighed er en længsel, som ligger i både Gud og os. Vores længsel tager udgangspunkt i, at vi er skabt i Guds billede, vi er skabt med herlighed fra Ham, vi er skabt til en personlig relation til vores skaber. Men efter syndefaldet har vi kun herligheden tilbage som noget brudt.

Det er med dette udgangspunkt, at Henrik Nymann Eriksen kommer omkring bl.a. retfærdiggørelse og genfødsel og forklarer begreberne i et lettilgængeligt sprog – flere gange ved brug af forskellige beskrivende billeder. Han tager læseren ved hånden og fører én gennem disse komplekse størrelser og deres betydning.

Helliggørelse er forvandling

Når det handler om selve helliggørelsen, er det genstand for bogens hovedafsnit, som har fået overskriften ”Forvandling”.

Bogen bliver ikke blot ved de teoretiske forhold og teologiske diskussioner om f.eks. forholdet mellem tro og gerninger. Nej, forfatteren går dejlig konkret til værks, når han beskriver helliggørelse og dets betydning for vores liv. Han skriver bl.a. om kristen karakterdannelse og noget så støvet som et ”dyds- og lastekatalog” – måske kunne man dog i 2020 finde et nyt navn til dette katalog?

Selvom der ikke skrives noget banebrydende nyt, så er det både godt, udfordrende og motiverende at læse og blive mindet om, at vi som kristne er kaldet til at være tålmodige, venlige, trofaste og milde og give slip på selviskhed, hidsighed og kliker – for at nævne nogle stykker.

Henrik Nymann Eriksen skriver om helliggørelse, så det utvetydigt fremgår, at helliggørelse ikke er, at vi skal præstere en perfekt vækst, men at vi lader Gud arbejde i os. Som bogens titel antyder, så sker dette ved at se på Jesus: ”Vi forvandles til at ligne Jesus gennem iagttagelse af ham i Ordets spejl” (s. 197).

Bogens sidste afsnit handler om håbet om den fuldstændige forvandling. Først på den nye jord vil vores brudte herlighed genoprettes og helliggørelsen fuldendes, og så vil ”Gud være til stede med sit gode nærvær på en måde som han ikke har været siden Paradis” – halleluja!

Lettilgængelig og relevant

De 215 korte sider er skrevet i et sprog, hvor alle kan være med. Henrik Nymann Eriksen lykkes med at skrive en bog om helliggørelse, der er lettilgængelig og relevant – uanset om du er ung eller gammel. Bogen udtømmer ikke emnet fuldstændigt, men det er en rigtig god indgang til at få en grundlæggende forståelse og en lyst til at dykke yderligere ned i, hvilken betydning dette har i min relation til Gud og mennesker omkring mig – både de kristne og ikke-kristne.

Helliggørelse er altså ikke teologisk feinschmeckeri. Det er en konkret virkelighed vi er sat ind i, og en opgave vi er sat til at vokse i, men først og fremmest er det en nådefuld gave fra Gud, og han har lovet at være med, både når vi lykkes, og når vi fejler. Det beskriver denne bog utrolig fint.

 

Henrik Nymann Eriksen: Forvandlet ved at se – vejen til helliggørelse, 216 sider. Credo, 2020.

Bogen kan købes her, hvor et uddrag også kan læses.

Del:

Twitter
Facebook