Frimodig – Kvinde, identitet og tjeneste i bibelsk lys

Gode indspark om at leve som kristen kvinde.

Frimodighed er det stik modsatte af, hvad jeg ofte har oplevet, når jeg er stødt på Paulus’ formaninger om, hvordan jeg som kvinde bl.a. skal ”underordne” mig og ”tie stille” i menigheden (Ef 5,24. 1 Tim 2,11. 1 Kor 14,33f).

Derfor var jeg spændt på indholdet i denne nye bog – efter at have set titlen, som netop er Frimodig.

Bogen består af en indledning af de to redaktører og hovedforfattere, herefter fire essays og til sidst to kapitler om køn i psykologisk og bibelsk perspektiv. Bogens ærinde er ikke at svare på alle de spørgsmål, der kan rejse sig, men at give indspark til at forstå og komme rundt om formaningerne.

De fire essays er skrevet af fire forskellige kvinder, der giver deres indspark om det at være i tjeneste som kvinde. Det vedrører både ægteskab og menighedssammenhæng, hvor vi møder formaninger om komplementarisme (samspillet mellem mænd og kvinder, der er skabt af Gud med lige værdi, men med forskel i opgaver og funktion, red.).

Alle bogens kvindelige forfattere giver udtryk for, at de har eller har haft vanskelig ved at forstå disse formaninger. De formår alle at give gode og lærerige input til, hvordan spørgsmålene kan mødes, og hvordan en kvindes tjeneste kan se ud.

Vi lever i dag i et samfund, der i høj grad er fokuseret på ligestilling og feminisme. Og med de røster i baghovedet kan det være svært at forstå, hvordan Paulus’ ord skal læses. Kan det virkelig passe, at jeg skal underordne mig og tie stille? Kan forklaringen være, at ordene er skrevet i en anden tid, så jeg derfor ikke skal videreføre dem til min nutid?

Men nej, Bibelens ord er Guds ord. Derfor må jeg gå ind i Ordet og tage fat på, hvad det betyder for mig i dag. Det er bogen klar om, og den hjælper mig til at se det store grundlæggende billede fremfor det lille kontroversielle billede.

 Bogen lykkedes med at give mig frimodighed. Frimodighed til at sætte mig mere ind i Guds tanker og gode intention med komplementarisme.

I ordet komplementarisme ligger en ny måde for mig at anskue temaet på – en ny vinkel. I det ord læser jeg ligeværd, at mænd og kvinder har lige stor værdi og komplementerer hinanden i de forskellige roller og opgaver, vi er blevet givet. Det giver mig mod til at lade mig bruge i tjeneste for Jesus både i menigheden og ægteskabet.

Bogen er oplagt at læse sammen med andre. Der ligger mange gode indspark til videre drøftelse.

 

Boganmeldelsen er fra Budskabet.

 

Frimodig–Kvinde, identitet og tjeneste i bibelsk lys

Mathilde Bech Braüner og Lars Malmgaard Jensen (red.)

LogosMedia, 2023

144 sider, kr. 149,95

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook