Ordsprogenes Bog – Credo Kommentaren

Et imponerende opslagsværk.

Leif Kjøller-Rasmussen: Ordsprogenes Bog – Credo Kommentaren (Kolon, 2022)

600 sider, kr. 349,95

Det er ganske enkelt en kraftpræstation, som Leif Kjøller-Rasmussen (LK-R) har gjort ved at skrive denne kommentar til Ordsprogenes Bog i Det Gamle Testamente. Det er et markant mammut-værk, som LK-R fortjener stor anerkendelse for.

Da nogle visionære personer i 1977 tog initiativ til at udgive Credo Kommentaren, var det nærmest en genistreg, og kommentaren til Ordsprogenes Bog er det 30. bind i serien. Med sine 600 sider er den det hidtil største enkeltbind.

Efter min opfattelse kunne en så stor bog rent fysisk med fordel være delt op i to bind, som ville være lettere at håndtere. Det rokker imidlertid ikke ved, at jeg ligger på linje med forlagschefen, når han i forordet skriver, ”at der næppe tidligere på dansk er udgivet et værk om Ordsprogenes Bog af denne kaliber.”

Det, som gør denne kommentar og hele Credo Kommentar-serien særdeles anvendelig, er, at den er ”skrevet i troskab mod den bibelske tekst og med det udgangspunkt, at Bibelen er Guds ord”, som det hedder i forordet til dette bind.

I bibelsk perspektiv er Ordsprogenes Bog et lidt specielt skrift at læse, og det handler meget om menneskelivet på det vandrette plan. De åndelige dimensioner er ikke så udtalte. Men i indledningen til kommentaren slår LK-R fast, at ”Ordsprogenes Bog ikke kun skal tolkes ud fra et rent menneskeligt plan, men må tolkes i lys af pagten og frelseshistorien” (s. 28). Denne tilkendegivelse fra forfatteren afføder allerede i udgangspunktet hos mig en god tillid til denne bibelkommentar.

Ikke godnat-læsning, men rugbrødsarbejde

Kommentaren har et længere indledningsafsnit, hvor de store, interessante linjer i forhold til Ordsprogenes Bog bliver trukket op. Det handler bl.a. om forfatterskab, struktur, genre og teologi.

Afsnittet danner en god baggrund for at gå i gang med selve bibelteksten. LK-R benytter sig af den klassiske stil med vers-for-vers gennemgang. Her bliver bibelteksten på alle mulige måder lirket og dirket op – indimellem minutiøst ord for ord. LK-R deler ud af sin store viden, og man bliver betydelig klogere på, hvad der rent faktisk står i den bibelske tekst.

Når man skal skrive sådan en bibelkommentar, kræver det, at man er en både sproglig og bibelteologisk nørd. Og det er netop, hvad LK-R er – på den gode måde.

Det er ikke godnat-læsning, men rugbrødsarbejde. Vil man have bibelsk fuldkornsbrød, er der til overflod noget at tygge på. Nogle læsere vil givetvis opleve, at detaljerne fører for vidt, og at tingene derfor fortaber sig lidt i de teologiske tåger. Men vil man stå en smule på tæer, er der gevinst. LK-R’s faglighed fornægter sig ikke, men det skal man ikke lade sig afskrække af.

En bemærkelsesværdig bibel-resurse

Jeg opfatter heller ikke kommentaren som en læsebog, men som et opslagsværk, man kan bruge, når man skal dykke ned i et bestemt bibelafsnit. Det kan fx være i forbindelse med forberedelse af forkyndelse og anden formidling. Selv griber jeg som regel altid i min prædiken-forberedelse som noget af det første ud efter Credo Kommentaren. Kommentaren til Ordsprogenes Bog vil fremover indgå som en værdifuld mulighed i denne arbejdsproces.

Ud over selve tekstfortolkningen indeholder bogen hele 20 forskellige ekskurser, dvs. afsnit, hvor særlige temaer bliver behandlet. Disse ekskurser kunne i virkeligheden udgøre en selvstændig bog, og de er i sig selv yderst interessante og givende. Emnerne i ekskurserne er bl.a. ”Sjæl, hjerte og ånd”, ”At stole på Herren” og ”Betydningen af, at Gud har skabt alt til dets formål”.

Kommentaren har også et veludviklet noteapparat. Mange sproglige og indholdsmæssige detaljer er placeret i noterne, og mange af dem vil kræve et vist niveau af teologisk faglighed. Men de virker relevante og ikke overdimensionerede.

Igen afslører de et meget omfattende studie-arbejde og en stor indsigt fra forfatterens side, som indgyder stor respekt. Det er fantastisk, at vi blandt os har så kompetente folk, der er i stand til at skrive den slags kommentarer med udgangspunkt i en dyb bibeltillid. Jeg er i hvert fald imponeret.

Jeg har lyst til at udtrykke en stor tak til LK-R for denne kommentar til Ordsprogenes Bog. Den vil efter min overbevisning komme til at stå som en solid kommentar i mange år fremover. Til glæde for ikke mindst prædikanter og andre formidlere, som har brug for at dykke ned i Ordsprogenes Bog.

Mit indtryk er, at der ikke bliver prædiket voldsomt meget med udgangspunkt i tekster fra Ordsprogenes Bog. Måske kunne denne udgivelse blive en god anledning til, at nogle forkyndere samler denne handske op.

Moppedreng for enhver prædikant

Med stor glæde anbefaler jeg dette nye bind i Credo Kommentaren. Efter min mening er denne bibelteologiske moppedreng en del af den pligtlitteratur, som enhver prædikant må have i sin litterære resursebank. Kommentaren vil – forhåbentlig – også være til stor nytte for bibel-arbejdere generelt. Muligheden ligger i hvert fald lige for.

 

Anmeldelsen er fra Budskabet nr. 3 2023

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook
Andre BUDSKABET artikler: