”Sprængfarlig kristendom”

Som kristne er vi kaldet til at leve i verden, men ikke være af verden. Kun her bliver kristendommen til en sprængfarlig kristendom - for os selv og for verden. Netop dette er temaet i Andreas Kammersgaard Ipsens bog "Sprængfarlig kristendom".

Hvorfor oplever vi ikke meget modgang og forfølgelse blandt danske kristne i dag? Og hvorfor oplever vi ikke meget vækkelse?

Er svaret på disse spørgsmål mon, at vi faktisk ikke lever dér, hvor Jesus kalder os til at leve? At vi ikke lever i det ”rum”, hvor kristendommen med sikkerhed medfører modgang og forfølgelse, men hvor der samtidig er mulighed for vækkelse? Dette farlige rum er dér, hvor de kristne lever i verden, men ikke er af verden. Hvis vi kristne lever i dette rum, bliver kristendommen til en sprængfarlig kristendom. Og netop ”Sprængfarlig kristendom” er titlen på Andreas Kammersgaard Ipsens (AKI)1Andreas Kammersgaard Ipsen er cand.theol. og præst i Tarm Frimenighed. Han har tidligere udgivet bogen ”Tro med sko på”. seneste bog, der både forklarer og opmuntrer til en såkaldt “sprængfarlig kristendom”.

Bogens indhold

I bogens indledning stiller AKI spørgsmålet om hvorvidt de kristne i Danmark og Vesten lever i det ”rum”, hvor forfølgelsen er en garanti, men vækkelsen til gengæld en mulighed (s. 9). Dette ransagende spørgsmål giver forfatteren anledning til at undersøge hvad ”vækkelsens rum” egentlig er og hvordan vi kommer derind. AKI lader to bibelsteder sætte rammen for resten af bogen: Joh 17,14-18 (det med at de troende ”ikke er af verden…”) og Matt 5,13-16 (det med at ”I er jordens salt…”). De to skriftsteder kan sammenfattes i udtrykket ”I verden, men ikke af verden”. Efter bogens introduktionsdel afdækker bogens to andre hoveddele netop hvad det betyder dels af være i verden, dels ikke at være af verden.

Lidt mere om bogens indhold

Generelt er bogen let og overskuelig at læse. Desuden præsenterer AKI sit budskab, så bogen ikke bare er god og spændende, men også tankevækkende og selvransagende. I forlængelse heraf vil jeg særligt fremhæve to forhold, der gør bogen værd at læse:

For det første: Bogens berettigelse er langt hen ad vejen dens aktualitet. AKI kommer selv ind på det i bogens indledning, nemlig at kristne har let ved at falde i én af to grøfter: enten at leve i verden, men også være af verden. Eller ikke at være af verden, men dog heller ikke leve i verden. Jeg tror også dette er en aktuel udfordring for danske i kristne i 2019.

Tænk blot over følgende ”af verden/ikke af verden”-problematikker: Nogle kristne dropper licensregningen, hvilket snarere synes at følge en verdslig etik end en bibelsk etik. Og en hel del kristne ser – ligesom resten af verden – film og tv-serier, der dyrker og hylder en dyb ubibelsk seksualmoral. Eller tænk over følgende ”i verden/ikke i verden”-problematikker: Flere kristne oplever nok at have et netværk stort set kun bestående af kristne – kirken, cellegruppen, evt. efterskole- og højskolevennegrupper. Og mange kristne kender formentlig til at undvige at præsentere sig selv som personlig kristen i samtaler med fremmede ikke-kristne. Og hvis snakken falder på det, søges den hurtigt drejet over til et andet emne.

Dette er blot lidt eksempler. Pointen er, at bogen ”Sprængfarlig kristendom” er særdeles aktuel, fordi den netop rammer førnævnte to-grøfts-udfordring, som mange inklusiv jeg selv kender.

For det andet: Det er min oplevelse i læsningen af bogen, at forfatterens budskab udspringer af et levet liv med Jesus. Det kommer til udtryk i at bogen generelt er meget Jesus- og evangelie-centreret. I ”løsningen” på hvordan vi skal leve i verden, men ikke af verden, bliver der således ikke opfundet en ny, dyb tallerken. I stedet opmuntres læseren gang på gang til at se hen til Jesus som forbillede i at være i, men ikke af verden, og til at leve tæt med ham. Desuden skriver AKI med forståelse for kristne erfaringer i troslivet, hvilket især kommer til udtryk i det fremragende kapitel “Gudsrigets bagvendthed” om korsteologien.

Et lille savn

Såvidt nogle af bogens stærke sider. I denne ganske gode bog er der dog en enkelt ting, jeg savner:

Generelt synes jeg det er lidt utydeligt, hvad der menes med at forfølgelse og modstand hører med til at leve i vækkelsens rum. For hvornår oplever en kristen ”nok” forfølgelse og modstand – kvantitativt såvel som kvalitativt? Skal forfølgelsen opleves konstant eller må det godt være sporadisk? Og hvis jeg ikke oplever forfølgelse og modstand, lever jeg så ikke i vækkelsens rum? Her kunne jeg godt savne lidt uddybning for netop at imødekomme eventuelle nævnte anfægtelser.

Men altså…

Trods dette lille savn rammer ”Sprængfarlig kristendom” plet på mange områder: den er skrevet ind i en aktuel udfordring, som den behandler meget realistisk. Den er tankevækkende og udfordrende, så man manes til selvransagelse. Sidst men ikke mindst peger den hele vejen igennem på Jesus. Hermed anbefales bogen varmt. Køb den og tag den med på din sommerferie.

 

Ipsen, Andreas Kammersgaard: Sprængfarlig kristendom (Fredericia: LogosMedia, 2019). Kan købes på Lohse.dk.2Et uddrag af bogen kan læses her.

Fodnoter:

Fodnoter:
1 Andreas Kammersgaard Ipsen er cand.theol. og præst i Tarm Frimenighed. Han har tidligere udgivet bogen ”Tro med sko på”.
2 Et uddrag af bogen kan læses her.

Kunne du li' det, du læste?

Så hjælp os med at lave flere gode artikler til fordybelse og refleksion – ved at blive abonnent på Budskabet.

Del:

Twitter
Facebook
Andre BUDSKABET artikler: