Med livet på spil

Midt i alle de goder der følger troen på Jesus, er der også en dyb smerte. Det evige liv er på spil. Både vores eget og vores næstes. Hvordan skal vi leve med den?

Denne prædiken blev holdt d. 8. Marts 2019 på Indre Missions Lederkonference.

Relaterede prædikener