1 Sam 2,17-30 – Et åndeligt mørke

I denne video tegner og forklarer Dan Hessellund sig igennem 1. Samuelsbog 2,17-30. Elis sønner foragter Herrens offer, og det ender med deres frafald.

Relateret undervisning